Brickestigen rustas upp i augusti

Nu ska Brickestigen i Brickebacken rustas upp så den blir trevlig och känns säker. I augusti börjar arbetet med att röja sly.

Skogsmaskin med larvfötter som kapar ett träd.

I augusti kommer personal med röjsåg att börja arbetet med att röja sly i tätare skogsområden och därefter kommer skogsmaskiner in och gallrar delar av skogen. Även delar av skogen mot Norrköpingsvägen kommer att glesas ut för att träden även i framtiden ska kunna behålla sina kronor, och därmed dämpa bullret och binda damm från vägen. Var vänlig och respektera säkerhetszonen på 70 m från skogsmaskinerna.

Det kan bli stökigt och bullrigt i skogen under arbetet, men vi hoppas att ni kommer uppleva skogen som säker och trevlig att besöka när vi är klara. Vi kommer att sätta upp information om arbetet på plats.

Karta över Brickestigen i Brickebacken

Karta över Brickestigen i Brickebacken.
Senast uppdaterad: 10 augusti 2017
Publicerad: 24 juli 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?