Så här arbetar vi vid en större brand

Natten till 12 juli inträffade en brand i Varberga centrum, som påverkade många som bor i närheten. När en större brand, eller annan liknande händelse, inträffar samarbetar flera olika verksamheter inom Örebro kommun med räddningstjänst, polis, sjukvård, fastighetsägare och andra.

Samarbete med räddningstjänst och andra

Örebro kommuns socialjour, genom sin "Posom-verksamhet" (psykosocialt omhändertagande), tar hand om dem som är oskadade men som är påverkade av händelsen, t.ex. de som inte kan vara kvar i sina bostäder p.g.a. brandrisk eller rök. Tillsammans med fastighetsägaren ser de till att de som måste evakueras från sina bostäder får möjlighet att vara i en lokal i närheten. Det kan vara en föreningslokal, en skola eller andra lokaler som har plats för många människor. Där får de tillfälligt tak över huvudet, plats att sitta ned, tillgång till toaletter, och om så behövs något att dricka eller äta. Om det behövs ordnas också tillfälligt boende med sängplatser, om de egna bostäderna inte går att återvända till direkt.

Tjänsteman i beredskap

Örebro kommun har också en så kallad tjänsteman i beredskap (TIB) i tjänst dygnet runt, som hjälper till att samordna alla inblandade aktörer, och som också ansvarar för att informera kommunledningen om händelseutvecklingen. Om så behövs kallar TIB in fler från kommunen för tjänstgöring, t.ex. ansvariga för verksamheter som kan finnas i närheten av händelsen, säkerhetsavdelningen, kommunikationsavdelningen för att få ut information om vad som hänt, eller servicefunktionen som behöver hjälpa till med att ordna fram mat och dryck.

Polisen utreder brandorsaken

Branden i Varberga centrum innebar att ett fyrtiotal hyresgäster tillfälligt behövde evakueras från sina lägenheter. Vi tog snabbt fram lokaler i närheten som de skulle kunna vara i, men hyresgästerna kunde relativt snabbt återvända till sina egna lägenheter. Ingen av de boende skadades, däremot skadades en väktare lindrigt när hen försökte börja släcka branden innan räddningstjänsten kom. Polisen kommer att undersöka brandplatsen för att utreda brandorsaken.

Senast uppdaterad: 12 juli 2017
Publicerad: 12 juli 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?