Samverkan för bästa skola, tre år av utveckling

Tre av kommunens grundskolor kommer att delta i satsningen  som bidrar till att förbättra elevernas resultat och öka likvärdigheten i våra skolor.

Skolbarn på skolgård

Mellringeskolan (årskurs F-6), Västra Engelbrektsskolan (årskurs F-9) och Vivallaskolan (årskurs F-6) har, via Skolverket, erbjudits möjligheten att under tre år samarbeta med Karlstads universitet och Mälardalens högskola i arbetet med skolutveckling.

– Vi ser det som en väldigt bra möjlighet att få stöd i att fördjupa analysarbetet som kommer att leda till att vi gör rätt saker. Så att våra elever kommer att nå högre måluppfyllelse. Det kommande samarbetet med de olika lärosätena är en unik möjlighet för oss att få den exakt rätta forskningsbaserade kompetenshöjningen för varje skola, säger Margareta Borg, förvaltningschef Förvaltningen förskola och skola.


De tre skolorna ska under tre år arbeta tillsammans med Karlstads universitet, Mälardalens högskola och Skolverket som genomför och finansierar satsningen. Under våren har skolorna arbetat med att kartlägga sina nulägen, det vill säga var de befinner sig just nu.


– Det handlar om att kartlägga vilka utmaningar och utvecklingsmöjligheter varje skola har. I det arbetet har vi haft Skolverket som stöd. Utifrån det har vi sedan gjort åtgärdsplaner som visar vad varje skola ska arbeta med under de kommande åren, säger Anna-Karin Mäntylä, verksamhetschef Förvaltningen förskola och skola.


Samverkan för bästa skola är ett regeringsuppdrag Skolverket fått, där de tillsammans med skolans huvudman kartlägger skolans utvecklingsområden och genomför insatser därefter för att höja kunskapsresultaten och likvärdigheten inom och mellan skolor. Skolorna som erbjudits möjligheten att delta är de som, enligt Skolinspektionens underlag, har svårt att förbättra sina resultat på egen hand eller har en hög andel elever med låga kunskapsresultat.


– Skolorna har själva valt om de vill delta eller inte och det har också förankrats internt bland all personal, säger Anna-Karin Mäntylä. Det är roligt att höra och se att det finns ett engagemang kring detta och en vilja att förbättra och utveckla.


Efter kartläggningen kommer fokusen redan från och med i höst att ligga på de att arbeta med insatserna på varje enskild skola. Ett utvecklingsarbete vi ser fram emot att följa.

Senast uppdaterad: 29 juni 2017
Publicerad: 29 juni 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?