Åtgärder för att säkra vattennivåerna i Hjälmaren

Aktuella mätningar visar att det läcker ut mer vatten än tillåtet vid Hyndevad i Eskilstunaån. För att vattennivåerna i Hjälmaren inte ska bli ännu lägre har Örebro kommun skickat en skrivelse till Eskilstuna Miljönämnd som ansvarar för att kontrollera vattenflödet.

Vattennivåerna är i dagsläget låga i Hjälmaren och det är gränsfall till att båtar tar sig fram på vissa ställen. Mätningar som gjorts vid bland annat dammen i Eskilstunaån visar att det läcker ut mer vatten än tillåtet.

För att vattennivåerna inte ska bli ännu lägre har Örebro kommun skickat en skrivelse till Eskilstuna Miljönämnd som har ansvaret för att kontrollera att inte för mycket vatten släpps ut vid Hyndevad i Eskilstunaån.

– Örebro kommun yrkar i första hand på att vite ska utgå om för mycket vatten släpps ut vid regleringen i Eskilstunaån, i andra hand yrkar vi på att kontroller genomförs en gång i månaden. Det är viktigt att Hjälmarens vattennivåer inte blir för låga, både för livet i sjön och för farbarheten, säger Björn Sundin (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Åtgärderna föreslås börja gälla med omedelbar verkan oavsett om beslutet överklagas.

Vem ansvarar för Hjälmaren?

Det är Hjälmarens vattenförbund som har ansvar för vattenregleringen i Hjälmaren. Örebro kommun som är medlem i vattenförbundet har tryckt på i frågan om att säkra att vattenregleringen följer de tillåtna gränserna.

– Utöver de kontakter vi haft med Hjälmarens vattenförbund under våren gör vi nu den här skrivelsen för att göra det vi kan från Örebro kommuns sida för att säkra vattennivåerna i Hjälmaren, säger Tommy Karlqvist, verksamhetschef på Tekniska förvaltningen.

Tillsynsansvaret för vattenregleringen har Miljönämnden i Eskilstuna på delegation från Länsstyrelsen i Sörmland.

Läs mer om Hjälmaren på orebro.se/hjalmaren

Senast uppdaterad: 29 juni 2017
Publicerad: 29 juni 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?