Örebro kommun på plats i Almedalen

Första veckan i juli invaderas Gotland och Visby av politiker och olika samhällsaktörer för att diskutera, debattera, dela kunskap och bygga nätverk. Örebro kommun kommer att vara på plats.

– Vi vill vara där både för att dela med oss av det vi är bra på, men också för att knyta kontakter och lyfta fram Örebro som en attraktiv plats att leva och bo på, säger Margareta Wall, kommunikationsdirektör i Örebro kommun.

Under veckan arrangerar Örebro kommun två egna seminarier ”Hur kan vi bygga nya bostäder med lägre hyror?” och ”Hur kan samordning kring förebyggande insatser bidra till trygghet och minskad brottslighet?”

Tillsammans med Aktuell Hållbarhet arrangerar Örebro kommun seminariet ”Vi skapar bostäder för fler – ny modell för social hållbarhet” och med Sveriges Arkitekter erbjuder vi seminariet ”När arkitekten får makten - ett pilotprojekt som vill bråka lite med branschen”. 

Följ oss i Almedalen!
Under veckan har du möjlighet att följa Örebro kommun i Almedalen. På webbplatsen orebroialmedalen.se finns information samlad och även ingångar till de sociala medier som används.

Senast uppdaterad: 15 juni 2017
Publicerad: 15 juni 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?