Nya riktlinjer för biståndsbedömning

Örebro kommun har tagit beslut om nya riktlinjer som reglerar biståndsbedömningar enligt Socialtjänstlagen. Förändringarna träder i kraft den 1 juli 2017 och gäller bara nya biståndsbeslut. Personer som redan har insatser påverkas alltså inte. Syftet med de nya riktlinjerna är att skapa ett enhetligt synsätt vid bedömningar så att personer med likvärdiga behov bedöms på samma sätt.

De nya riktlinjerna påverkar endast de beslut som fattas efter att riktlinjerna träder i kraft 1 juli 2017. Befintliga biståndsbeslut kommer inte att påverkas av förändringarna. I de nya riktlinjerna har några förändringar och förtydliganden gjorts som innebär skillnader mot hur biståndsbedömningen görs idag. Det gäller framför allt följande:

  • Ledsagning blir en egen insats istället för att vara en del av omsorgen som tidigare, och kommer att beviljas maximalt upp till tolv timmar per månad om inte särskilda skäl finns.
  • Städning beviljas upp till tre timmar per månad. Som skälig levnadsnivå bedöms att en person får högst 2 rum och kök, inklusive badrum, städade. Flyttstädning beviljas inte.
  • Mattjänsten, i form av lunchlåda, kommer framöver att beviljas för personer med behov av stöd och hjälp i samband med måltiden.
  • Trygghetslarm kommer att kräva biståndsbeslut. Trygghetslarm är en viktig förebyggande åtgärd och möjligheterna att få larm kommer att vara desamma som förut. Skillnaden är att förut kunde de som är över 75 år beställa trygghetslarm utan biståndsbeslut.

Därför ändras riktlinjerna för att få mattjänst

Det finns idag ett stort och bra utbud av färdigmatsprodukter i affärerna samt färdiglagad mat från restauranger för den som inte kan laga sin mat själv. Det fanns inte på samma sätt när kommunen började med mattjänst. Det här ger oss möjlighet att koncentrera vårt stöd till dem som behöver det mest och att trygga hela måltidssituationen för dem.

Rättssäkerheten stärks

Örebro kommun har tidigare saknat ett samlat dokument med riktlinjer för biståndsbedömningar enligt socialtjänstlagen. Biståndshandläggningen har utgått direkt ifrån Socialtjänstlagen, där det finns vissa delar som kan ge utrymme för tolkningar, t.ex. vad som är skälig levnadsnivå. De nya riktlinjerna bidrar till att förtydliga detta och ökar därmed handläggarnas möjligheter att bedöma personer med likvärdiga behov på samma sätt. Det förstärker rättssäkerheten för dem som ansöker om stöd hos kommunen.

En stor del av de nya riktlinjerna är en sammanställning av befintliga rutiner och andra dokument som redan är beslutade. Men i några fall har förtydliganden och nya ställningstaganden behövts för att ge vägledning i biståndsbedömningen. Såklart görs även fortsättningsvis alltid en individuell prövning i samband med biståndsbeslut.

Läs "Riktlinjer för biståndsbedömning" (pdf, 423.2 kB)

Senast uppdaterad: 9 juni 2017
Publicerad: 9 juni 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?