Ny lekplats och scen i Saxons park till hösten

Under hösten 2017 kommer Saxons park i Brickebacken att rustas upp efter de önskemål vi fått in från boende, föreningar och verksamheter i området via medborgardialogen som genomfördes under våren. Bland annat ska en ny lekplats och scen byggas, fler fruktträd och blommor planteras och pulkabacken kommer att förbättras.

Lekplatsen kommer att byggas om efter det förslag som röstades fram av skolelever i området. Parken kommer att vara tillgänglig under sommaren, och de större byggnationerna kommer ske under hösten 2017.

Läs mer om Saxons park och se vart den ligger på en karta.

Det här blir nytt:

 • En scen byggs.
 • Ny lekplats.
 • Fler sittplatser och grillar.
 • Frukt träd och bär buskar.
 • Entrén till parken behålls och renoveras.
 • Pulkabacken förbättras.
 • Parken får bättre belysning.
 • Ytor med blommande äng och lök.
 • Gallring i anslutande skog.
 • Lekmiljö i skogen.
 • Ny blomdusch.

 

illustration på lekplats som kommer att byggas

Här är det vinnade förslaget som kommer bli en ny lekplats i Saxons park.

Senast uppdaterad: 23 maj 2017
Publicerad: 19 maj 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?