Idévagnen kommer till Varberga torg 22 maj

Det länsövergripande Partnerskapet för sociala innovationer vill genom konceptet Idévagnen möta medborgare och ta vara på goda idéer. Har du en idé som du vill du genomföra? Kom och prata med oss!

Om du har en idé kan vi hjälpa dig att utveckla den. Du kanske har funderat på hur vi kan öka tryggheten i samhället, hur företag kan ta ett större samhällsansvar, hur våra nyanlända kan inkluderas på ett bättre sätt, hur äldres kompetenser kan tillvaratas eller hur arbetslösheten kan hanteras? Du kanske har nya idéer om utbildning, miljöfrågor eller vill diskutera medborgares inflytande i allmänhet.

Vi kan till exempel hjälpa dig att utveckla din idé, att hjälpa till att hitta finansiering och att hitta samarbetspartners.

Tid och plats

Du träffar oss i vår husvagn den 22 maj på Varberga torg kl. 14–19.

Vi bjuder på fika.

Om partnerskapet

Partnerskapet för sociala innovationer är ett regionalt samarbete i Örebro län, som vill stötta utvecklingen av nya idéer om hur samhället kan bli en bättre plats att leva i. Nätverket består av organisationer, föreningar, kommuner, regionen, länsstyrelsen och universitetet. Sedan våren 2017 finns Örebro kommun representerad i partnerskapet.

Mer om Partnerskapet för sociala innovationer.

Senast uppdaterad: 19 maj 2017
Publicerad: 19 maj 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?