Beslut i Kommunstyrelsen

På Kommunstyrelsens möte den 18 april behandlades frågor som till exempel Landsbygdsprogram och Biblioteksplan för Örebro kommun. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag, och behandlade bland annat svar på remiss om Örebro läns energi- och klimatprogram 2017–2020.

Protokollen är ännu inte justerade. Hela ärendelistorna hittar du här.

Senast uppdaterad: 19 april 2017
Publicerad: 19 april 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?