Inspirationsmässa om arbetslivet för nyanlända ungdomar

Igår arrangerade Örebro kommun en inspirationsmässa för nyanlända ungdomar tillsammans med Tegelbruket. Syftet med mässan var att de nyanlända ungdomarna skulle få lära sig mer om vilka utbildningar och yrken som finns i Sverige, och få chans att prata med och ställa frågor till personer som jobbar inom olika yrken.

Anna Jakobsson är avdelningschef för Avdelningen för ensamkommande barn och unga. Hon berättar att i deras möten med nyanlända ungdomar har de fått veta att ungdomarna är nyfikna på uniformsyrken, men inte vet så mycket om arbetsmarknaden i Sverige. För att möta upp ungdomarnas funderingar arrangerade Örebro kommun och Tegelbruket en inspirationsmässa den 10 april, som riktade sig till nyanlända ungdomar i åldern 14–25 år.

– Många samtal mellan ungdomar och personal på boenden för ensamkommande handlar om vägledning in i samhället. Vad finns det för alternativ till gymnasiet och vilka yrken finns i Sverige? Flera av våra ungdomar har varit nyfikna på uniformsyrken, bland annat polis, säger Anna Jakobsson.

– Vi tog kontakt med Tegelbruket för att spåna på en gemensam föreläsning kring just polisyrket. Det växte till en inspirationsmässa anpassad för nyanlända. Skolan pratar en hel del om yrken och arbetsmarknad men det blir mer verkligt att träffa personerna som faktiskt arbetar och att kunna ställa frågor direkt, säger Anna Jakobsson.

Olika yrken och utbildningar

Under en eftermiddag var olika aktörer på plats på Tegelbruket för att berätta och visa hur man jobbar som bland annat polis och förskollärare. På plats fanns även tolkar och ungdomar som agerar språkstödjare, för att ungdomarna skulle kunna ställa frågor. Rada Al-Azawi är projektledare för integration på Tegelbruket. Han berättar att flera utställare från kommunen, folkhögskolor, Polisen, sjukvården och företag deltog.

– Mässan är till för att inspirera ungdomarna att se möjligheter inför framtiden. Det vi får många frågor om är polis, vård och militär. Men det finns jättemånga utbildningar och yrken som ungdomarna inte känner till, exempelvis att personer med funktionsnedsättning får hjälp och att man kan jobba med det, säger Rada Al-Azawi, projektledare för integration på Tegelbruket.

Syftet med inspirationsmässan var att ungdomarna skulle få lära sig mer om vilka yrken och utbildningar som finns i Sverige, få chans att ställa frågor till personer som jobbar inom olika yrken, och även känna sig bättre rustade för att eventuellt återvända till hemlandet.

en man står på scenen framför publiken som sitter i rader

Ghias Sediqis föreläser på inspirationsmässan, om hur det är att utbilda sig till polis.

Senast uppdaterad: 11 april 2017
Publicerad: 11 april 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?