Örebro kommun är Årets friluftskommun 2017

Örebro kommun har tillsammans med Huddinge kommun utnämnts till Årets friluftskommun 2017 av Naturvårdsverket. För att få utnämningen Sveriges friluftskommun ska kommunen arbeta långsiktigt med friluftsliv. Friluftslivet bör genomföras och visas upp på sådant sätt att det blir enkelt för kommuninvånare att välja en aktiv fritidssysselsättning utomhus.

Två barn i skogen

Priset delades ut på konferensen Tankesmedjan för friluftsliv i Sundsvall 5 april och vinnarna fick 30 000 kr vardera att använda till att främja friluftsliv i kommunen. Naturvårdsverkets utmärkelse Sverige friluftskommun baseras på en årlig undersökning om kommunens arbete med friluftsliv. Undersökningen ställer frågor om kommunens planering för friluftsliv, information och samarbete om friluftsliv samt aktiviteter för friluftsliv. Örebro kommun har tidigare fått utmärkelsen år 2012 och 2013.

– Otroligt roligt att vårt långsiktiga och envisa arbete uppmärksammas igen! Örebro kommun har satsat mycket på friluftsliv samtidigt som vi bygger mest i landet, det gör utmärkelsen extra glädjande, säger Björn Sundin (S) kommunalråd med ansvar för Samhällsbyggnad.

Örebro kommun är en av de kommuner som bygger mest i Sverige. Samtidigt har kommunen säkerställt flest områden för friluftslivet. Örebro kommun har skapat 20 natur- och kulturreservat vilket är unikt i Sverige. Syftet är att alla ska ha nära till naturen för rekreation, återhämtning och upplevelser.

– Grunden till Örebro kommuns framgångsrika arbete med friluftsliv är att kommunen arbetar med frågorna över förvaltningsgränserna. Helheten är viktig. Detta görs genom samverkan, planering, gemensamma mål och visioner i de gröna frågorna, säger Malin Björk, enhetschef Naturvård och Magnus Wistrand, verksamhetschef Fritid.

Fokus på unga och integration

Årets konferens har tema barn och unga. Kommunens arbete med barn är ett motiv till varför de fått priset. En stor del av arbetet utförs av kommunens naturskola samt en särskild satsning som gjorts på senare år för nyanlända. Kommunens naturskola har under 2016 haft 129 klassbesök och träffat 2418 elever från förskoleklass till årskurs 6.

Örebro kommun satsar på att bjuda in fler till våra rika naturlandskap och har guidat drygt 1500 personer på fem olika språk. Kommunen har riktat in sig på ensamkommande flyktingbarn och SFI-klasser men även arbetat med familjecentraler. Samarbete med Naturskyddsföreningen och naturvårdsstiftelsen Hopajola i detta arbete har varit mycket framgångsrikt. Syftet är att använda naturvägledning som ett integrationsverktyg.

– I årets undersökning kan vi också se att många kommuner arbetar aktivt för att förbättra förutsättningarna för barn och unga att utöva friluftsliv. Det är också glädjande att det är ett gott samarbete med friluftsorganisationer och övriga civilsamhället, säger Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv.

Senast uppdaterad: 6 april 2017
Publicerad: 6 april 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?