Öppet möte om Saxons park 25 mars

Under sommaren 2017 ska Saxons park och stigen i Brickebackenskogen rustas upp för över 5 miljoner kr. Vi har fått in många bra önskemål om vad boende, föreningar och verksamheter i området vill ha i parken. Nu vill vi ha din hjälp att välja vilka önskemål vi ska satsa på och var vi ska placera grillar och sittplatser m.m. Välkommen på ett öppet möte lördag 25 mars kl. 14–15 i Brickebackens centrum, utanför café Brickan.

Saxons park

Vi vill göra Saxons park till ett utflyktsmål för såväl boende i Brickebacken, Norra Bro och Brickeberg som för övriga örebroare. Vi vill även skapa en bättre stig mellan Brickebacken och Markaskogen. Upprustningen planeras vara klar under våren 2018.

Örebro kommun och Boverket satsar tillsammans 5,6 miljoner på att rusta upp Saxons park och Brickebackenskogen, samt hålla medborgardialoger för att höra med de boende och verksamma i området vad de har för önskemål. Hälften av pengarna bidrar Boverket med och resten står kommunen för.

Var ska vi placera grillar med mera?

Vi har fått in många bra önskemål på vad ni vill ha i Saxons park genom enkäten Bästa platsen, från Brickebackens skola, Victoriaskolan och under Brickebackens dag. Det som flest önskat är en utomhusscen. Men vi har även fått önskemål om trevliga mötesplatser för unga och gamla, mer belysning, blomsterplanteringar, spännande lekmiljöer, en ny entré, med mera. Tre av förslagen vet vi redan nu kommer bli av: en utomhusscen, en tillgänglighetsanpassad lekplats och att rusta upp Brickestigen. Men vad mer ska vi satsa på? Och var ska vi placera allt?

Öppet möte 25 mars

Välkommen på ett öppet möte lördag 25 mars, kl. 14–15 i Brickebackens centrum, utanför Café Brickan. Tjänstepersoner och politiker kommer delta på mötet.

Teckenspråkssymbol

Du behöver inte anmäla dig, men om du behöver teckenspråkstolk så meddela det till servicecenter@orebro.se senast 22 mars.

Här är några av de önskemål som vi fått in:

 • Utomhusscen
 • Spännande lekplats
 • Naturstig
 • Sittplatser
 • Grillar
 • Mer träd
 • Blommor
 • Mer belysning
 • Gångvägar
 • Förbättra pulkabacken
 • Ny entré
 • Trafikhinder för bilar
 • Förbättra skogen

Läs mer om Saxons park och se var den ligger på en karta.

Senast uppdaterad: 16 mars 2017
Publicerad: 16 mars 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?