Beslut i Kommunstyrelsen

På Kommunstyrelsens möte den 14 mars behandlades frågor som till exempel SM i orientering, slutrapport för satsningen Samverkan för teckenspråkiga, revidering av taxa för bygglovstaxa samt årsredovisning för Örebro kommun 2016 varav de två sista ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag.

Protokollen är ännu inte justerade. Hela ärendelistorna hittar du här.

Senast uppdaterad: 21 mars 2017
Publicerad: 15 mars 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?