Örebro kommuns kvalitetspris till Skebäcksgården och Stolta promenerare

Skebäcksgården och Stolta promenerare tog emot kommunens kvalitetspris Nya steg på Örebrogalan den 9 mars. Deras samverkan har bidragit till en ökad livskvalitet för de äldre på boendet. Det innovativa utvecklingsarbetet har visat på mod och kreativitet hos både medarbetare och frivilliga volontärer. På initiativ av volontären Annika Florin, och med hjälp av enhetscheferna Camilla Brehmer Trumö och Åsa Fogelqvist, får de äldre något att se fram emot varje lördag – promenader och härliga fikastunder.

Camilla Brehmer Trumö och Annika Florin framför Skebäcksgården

Syftet med Örebro kommuns kvalitetspris är att belöna verksamheter som har arbetat effektivt med utveckling som förenklat, förnyat och förbättrat sin verksamhet, till nytta för medborgarna.

– Jag blir så glad över vinsten, jag förstod att vårt arbete skulle bli uppskattat, men jag trodde aldrig att vi skulle få den här sortens uppskattning. Jag är så stolt över alla som har hängt med och som kommer varje lördag, och för det mottagandet som vi har fått här på Skebäcksgården. Det känns fint att få den här möjligheten, att få göra skillnad för de äldre, säger Annika Florin, volontär och initiativtagare.

– Själva priset är för samarbetet mellan medarbetare och volontärer, och för de positiva effekter detta för med sig för de äldre som bor på Skebäcksgården. Vinsten har bidragit till att vi alla på Skebäcksgården känner en stolthet för det arbete vi utför tillsammans, säger enhetschef Camilla Brehmer Trumö.

Meningsfullhet och livskvalitet för de äldre

Promenaderna har varit ett samarbete mellan volontärer och medarbetare på Skebäcksgården sedan hösten 2014. Fikastunden efter promenaden sponsras oftast av olika företag i Örebro. Genom integration med volontärer och företag skapas en öppenhet i verksamheten där både samhället bjuds in till boendet, men även där de boende får komma ut i samhället.

– Det har varit ett väldigt lyckat projekt för våra äldre medborgare i Örebro. En möjlighet till ett samarbete som man kanske inte har sett tidigare, i den här formen och på det här sättet, säger Camilla.

En uppskattad aktivitet för alla parter

Sedan 2014 har brukarundersökningar på Skebäcksgården visat på en höjning från 77 procent till 83 procent nöjda boende gällande aktiviteter. Stolta promenerare som aktivitet är uppskattad bland de äldre, men även bland volontärerna och medarbetarna. De beskriver en känsla av meningsfullhet som ger glädje och kraft i vardagen, något som enhetscheferna kan hålla med om.

Camilla Brehmer Trumö och Annika Florin

Camilla Brehmer Trumö och Annika Florin

– Att få samarbeta på det här sättet har även givit mig som chef något extra. Jag skulle aldrig kunna drömma om att det skulle få sådana effekter i vår verksamhet, säger Camilla.

– Gemensamt för alla oss Stolta promenerare är att vi mår så bra av att göra det här för de äldre på Skebäcksgården. Det ger så mycket tillbaka, det finns inga vitaminer i världen som kan få en att må så bra och så snabbt som en sådan här promenad, säger Annika.

Läs mer om kvalitetspriset.

Senast uppdaterad: 13 mars 2017
Publicerad: 10 mars 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?