Förändringar i Avfallstaxan 2017

1 januari 2017 förändras avfallstaxan i Örebro kommun. Priset sänks för hämtning av grovavfall och för ett av de vanligaste avfallsabonnemangen för villor.

Örebro kommun justerar avfallstaxan en gång om året. En stor nyhet under 2016 var övergången till färgsortering, ett nytt system för insamling av förpackningar och tidningar. Den ökade servicen har tagits emot positivt och en växande andel av villaägarna sorterar nu ut sina förpackningar och tidningar direkt i den gröna tunnan.

– Nu när det är enklare att sortera redan hemma i den egna tunnan tror vi att behovet av större kärl kan öka. Vi vill ju gärna att fler ska börja med färgsortering och med den nya prissättningen sjunker priset på de större kärlen, säger Charlotte Edberger Jangdin (C), ordförande Tekniska nämnden.

För småhus med 240 liters restavfallskärl (grön tunna) eller större med tömning var 14:e dag och utsortering av mat i brun tunna sänks avgiften med 270 kr per år.

Sänkt pris för hämtning av grovavfall

Priset sänks även för hämtning av grovavfall i bostaden, från 975 kr till 500 kr per gång. Avfallet går via Åternyttan för återanvändning.

– Det här är en av de riktigt stora förändringarna. Hämtning av grovavfall är en tjänst som vänder sig till alla, men kanske framför allt för de som har svårt att själva ta sig till en Återvinningscentral och lämna sitt grovavfall. Vi vill öka servicen och samtidigt stimulera återanvändning, säger Helena Lindström, enhetschef Kundservice Avfall.

För företag och verksamheter

Höjt pris för långa dragavstånd

För verksamheter och flerbostadshus höjs priset för långa dragavstånd 1 januari 2017. Hämtning av kärl som måste dras långt tar mer tid och resurser. Rekommendationen är att avståndet inte bör vara över tio meter. För att komma tillrätta med de riktigt långa dragavstånden höjs avgiften.

För dragavstånd mellan 10 – 20 meter höjs avgiften från 425 kr till 450 kr för varje påbörjad 5 meter. För dragavstånd över 20 meter höjs avgiften från 425 till 1 000 kr för varje påbörjad 5 meter. Priserna avser helår inklusive moms.

Kan avfallskärlet ställas närmare? Kontakta gärna Kundservice avfall för bedömning och besök på plats 019-21 10 00.

Nya avfallstjänster för verksamheter

I samband med den nya huhållsavfallstaxan för 2017 införs ett par nya avfalltjänster för verksamheter och företag. De kommer att kunna beställa:

  • Extra tömning av container
  • Extra tömning på specifik dag i samband med t.ex. event.

Hela taxan och mer information hittar du här.

Senast uppdaterad: 20 december 2016
Publicerad: 20 december 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?