Ett säkerhetsarbete under positiv utveckling

Örebro kommun har på Security Awards utsetts till Årets säkerhetskommun 2016. En som under många år har varit med och utvecklat kommunens säkerhetsarbete är Sören Svensson, som går i pension vid årsskiftet.

Sören Svensson framför Örebro slott

Sören Svensson

– Nu har vi fått ett kvitto på att om man jobbar systematiskt och kunskapsbaserat med de här frågorna väcks även uppmärksamhet nationellt. Det stärker också kommunens ledning att det finns en säkerhetsavdelning som fungerar, säger Sören Svensson som arbetar med brottsförebyggande frågor på Kommunstyrelseförvaltningen.

Örebro kommun har tillsammans med polisen och bostadsbolag tagit fram den så kallade EST-modellen som innebär att arbeta över verksamhetsgränserna med trygghetsfrågor och skapa kontinuitet i arbetet. Genom den har Örebro fått stor uppmärksamhet i landet och intresset av att komma igång med ett likande arbete är stort. EST-modellen används bland annat i Örebro vid speciellt utsatta områden som Varberga, Oxhagen och Vivalla, där det är viktigt att arbeta strukturerat samt följa upp vad som händer vecka för vecka. Tillsammans med det nationella Brottsförebyggande rådet (BRÅ) fortsätter Örebro kommun att utveckla arbetet med utsatta områden runt om i landet.

ÖreBRÅ

Lokalt finns dessutom Örebros brottsförebyggande råd (ÖreBRÅ) som består av personer från bland annat kommunen, Universitetet, näringslivet, polisen och föreningsråd. Sören har som nuvarande uppgift att följa utvecklingen i kommunen och hålla ihop arbetet.

– Det är viktigt att få så många som möjligt att förstå och ha kunskap om vad som händer, men också kunna veta vilka som kan vara med och samarbeta för att motverka problembilden, förklarar Sören.

Positiv utveckling i kommunen

Sören har sett en utveckling av säkerhetsarbetet under sina år i kommunen. Den största utvecklingen har skett under de senaste 15 åren. Den officiella kriminalstatistiken visar till exempel att 2003 anmäldes 22 500 brott i Örebro och förra året var det 20 500 anmälda brott.

– Det tror ju inte folk, de tror att det bara blir värre och värre. Men det är en positiv utveckling, säger Sören.

En anledning till den positiva utvecklingen tror Sören är att människor har fått en ökad kunskap om brottsförebyggande åtgärder.

Svårigheter i arbetet

Det sker samtidigt en utveckling i samhället och nya hotbilder uppstår. En kommuns säkerhetsavdelning blir väldigt viktig i det arbetet. Brottsförebyggande arbete är däremot inte alltid så lätt. Det är ett nytt forskningsområde vilket innebär att allt som görs inte är kunskapsbaserat. Örebro kommun håller just nu på att bygga upp det kunskapsbaserade arbetet genom att prova olika modeller, bland annat EST-modellen. Arbetet fortsätter ständigt med att rusta kommunen inför framtida säkerhetsrisker och utveckla det förebyggande arbetet ännu mer.

Lämnar Örebro kommun efter 40 år

Vid årsskiftet går Sören i pension och lämnar över arbetet till Patrik Wallin.

Sören känner sig nöjd och menar att Patrik är som klippt och skuren för arbetet, med sin bakgrund som fritidsgårdsföreståndare i Vivalla, ungdomspolis och platschef för Varberga samt Oxhagen.

– Det känns bra att lämna över till någon som kan förvalta mycket av det goda som fungerar idag, men också utveckla för framtiden och sätta sin prägel på jobbet efter egna förutsättningar och erfarenheter, säger Sören.

Senast uppdaterad: 20 december 2016
Publicerad: 20 december 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?