Vatten- och avloppstaxan höjs 2017

Från 1 januari 2017 höjs vatten- och avloppstaxan. Brukningsavgiften för alla med kommunalt vatten och avlopp höjs med 6,4 procent och anläggningsavgiften, en engångskostnad vid anslutning till kommunalt vatten och avlopp, höjs med 18 %.

Taxehöjningarna beror på ökade kostnader. Många gamla vatten- och avloppsledningar behöver bytas ut och ett antal befintliga bostadsområden utanför Örebro ska anslutas till det kommunala VA-nätet samtidigt som staden växer med många nya bostadsområden. Taxehöjningen är nödvändig för att vi ska kunna bygga ut och ta hand om vårt ledningsnät samt förse alla stadens invånare och affärsverksamheter med vatten.

Brukningsavgiften höjs med 6,4 procent

För dig som är befintlig VA-kund höjs brukningsavgiften 1 januari 2017. Brukningsavgiften betalas löpande av alla som har ett kommunalt vatten- och avloppsabonnemang. Den består dels av en fast årlig avgift, dels av en rörlig avgift baserad på din vattenförbrukning. Brukningsavgiften har inte höjts sedan 2013 och höjs nu med 6,4 procent.

– För en normalvilla med en årsförbrukning på 150 kubikmeter vatten innebär höjningen det att den totala årskostnaden ökar från 3 849 kronor till 4 095 kronor, det vill säga cirka 20 kronor i månaden, säger Ulrika Palmén, enhetschef på Kundservice Vatten och avlopp.

Anläggningsavgiften höjs med 18 procent

Anläggningsavgiften är en engångskostnad som betalas vid anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Flyttar du in i en fastighet som sedan tidigare har kommunalt VA betalar du alltså ingen anläggningsavgift, då den engångskostnaden redan är betald. 1 januari 2017 höjs anläggningsavgiften med 18 procent.

Läs hela VA-taxan.

Senast uppdaterad: 10 januari 2017
Publicerad: 19 december 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?