Låga vattennivåer, hjälp oss spara på dricksvattnet

Här i Örebro får vi vårt dricksvatten från Svartån. En torr sommar och höst har orsakat ovanligt låga vattennivåer i Svartån och de sjöar som förser Svartån med vatten.

Situationen är allvarlig och vi vill be alla som bor och verkar i Örebro att vara sparsamma med dricksvattnet – vårt viktigaste livsmedel!

Så här kan du hjälpa till:

  • Undvik att diska under rinnande vatten. Använd en balja eller diskhon.
  • Om du behöver spola länge för att få kallt vatten i kranen, fyll istället upp en tillbringare och ställ in den i kylen.
  • Duscha i stället för att bada.

Läs mer om vad som görs för att säkra dricksvattenförsörjningen.

Sjön Toften

Låg vattennivå i sjön Toften.

Senast uppdaterad: 1 april 2017
Publicerad: 1 december 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?