Sidhuvud
|
Teknikcollege
ETG-Partner
Örebro universitet

Information

Natur- och Teknikläger är ett läger för tjejer bosatta i Örebro Kommun och som precis avslutat skolår 7 och 8. Syftet med lägret är att väcka tjejers intresse för natur och teknik. Natur- och Teknikläger är en gemensam satsning av Tullängsskolan, Komtek (den kommunala teknikskolan), Risbergska skolan och Örebro universitet. Under lägerveckan kommer tjejerna få besöka alla fyra skolor och få pröva diverse roliga, spännande och lärorika natur- och teknikövningar. Totalt omfattar Natur- och Teknikläger fyra dagar.
Informaton
Dela:

5 maj 2014 • 13.57


Tullängsskolans logotyp

Komteks logotyp

Risbergska skolans logotyp

Örebro universitets logotyp
Tullängsskolan  | Box 31170  701 35 Örebro | Besöks- och leveransadress: Tullängsgatan 7 | Områdeskarta
E-post: tullangsskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 10 00 | Fax: 019 - 21 66 14
Örebro kommuns webbplats
Tullängsskolan