Sidhuvud

Välkommen till Närkes Kils skola!

Närkes Kils skola är en F-6-skola med integrerat fritidshem.
Läs mer

Händer i augusti

11-12 augusti: Fritids är STÄNGT pga planering

17 augusti: Skolstart kl. 8.10

Information från rektorn -

uppdaterad 21 juni 2016


Vi är nu klara med vem som ska vara klassföreståndare för de olika grupperna och hur vi ska fördela lokalerna kommande läsår.

Följande mentorer/klassföreståndare kommer att arbeta på skolan läsåret 16/17:

Norrgården

Förskoleklass: Emelie Berglund

Årskurs 1: Hanna Skagerlund

Årskurs 2: Ewa Nilsson

Mellangården

Årskurs 3: Ann-Britt Jansson

Årskurs 4-5: Maria Andersson och Mia Andersen

Årskurs 6: Maria Andersson och Mia Andersen

Fritids

Personalgruppen på fritids inför läsåret 16/17 är nu fastställd. Två nyanställningar har gjorts, Bosse och Linda är varmt välkomna till Närkes Kils skola och fritids. Bosse kommer närmast från fritids på Mellringeskolan och Linda från förskolan Sörgården. Båda har tidigare jobbat på Varbergaskolans fritids. Övrig personal på fritids är idel kända ansikten: Nicke, Kajsa, Peter, Måns och Emelie.

Skolan fortsätter att växa och det känns roligt för oss att kunna anställa. Baksidan av den växande skolan är att vi blir trångbodda. Det är svårt att hitta bra lösningar för t.ex. kläder och skor i Norrgården. Vi för diskussioner med fastighetsägaren om olika lösningar och hoppas att de går oss till mötes.

Rektor

Jag vill också passa på att tacka för mina sex år i Närkes Kil då jag kommer att avsluta mitt uppdrag här för ett uppdrag på en annan skola. Det har varit fantastiskt roliga år och jag är så glad att jag fått förmånen att vara här!

Den nya rektorn heter Christer Davidsson och han tillträder 8 augusti. Christer har senast jobbat på Mellringeskolan som fritidspedagog och arbetslagsledare.

Med vänlig hälsning

Magnus Wreeby

Rektor Närkes Kils Skola

Bosse och Linda - våra två nya kollegor som börjar hösten 2016

Logga Närkes Kils skola
Dagens lunch

Smartare mat

Örebro kommun strävar efter Smartare Mat vilket berör skollunchen på Närkes Kils skola. Här kan du läsa mer om vad det innebär!länk till annan webbplats

Närkes Kils skola | Hammarby 225 | 70592 Örebro | Karta
E-post: narkes.kils.skola@orebro.se | Tel. 019-214516
Örebro kommuns webbplats
Närkes Kils skola