På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Modersmålsundervisning

Elever ska erbjudas undervisning i modersmål om en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål. Om språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och om eleven har grundläggande kunskaper i språket ska modersmålsundervisning också erbjudas.

Kommunen är också skyldig att erbjuda elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska modersmålsundervisning, även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven måste dock ha grundläggande kunskaper i språket. Det är rektorn som beslutar om en elev har rätt till modersmålsundervisning. Som regel kan en elev bara få modersmålsundervisning i ett språk.

Kommunen är skyldig att anordna modersmålsundervisning om minst fem elever som ska erbjudas undervisning i språket önskar sådan undervisning, och det finns en lämplig lärare att tillgå.

Nationella minoritetsspråk

Sverige har fem nationella minoritetsspråk: finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Elever, som tillhör någon av de nationella minoriteterna, kan läsa sitt språk inom ämnet modersmål.

Nationella minoriteter har utökad rätt

När det gäller samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch har elever, som tillhör någon av de nationella minoriteterna, rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket för att vara berättigad till undervisning i ämnet modersmål.

Det räcker med att en elev ansöker om modersmålsundervisning i något av de nationella minoritetsspråken, för att huvudman ska ha skyldighet att anordna sådan i verksamheten. Kravet på att det måste finnas en lämplig lärare gäller dock även för de nationella minoritetsspråken.

Modersmålsundervisning kan anordnas som språkval, elevens val, skolans val eller anordnas som undervisning utanför garanterad undervisningstid. Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. En romsk elev som kommer från utlandet kan dock få modersmålsundervisning i två språk om det finns särskilda skäl.

Den generella rätten till modersmålsundervisning utanför den garanterade undervisningstiden kan begränsas till högst sju läsår om inte eleven har ett särskilt behov av sådan undervisning. Begränsningen gäller dock inte modersmålsundervisningen i nationella minoritetsspråk eller i ett nordiskt språk.

Ansökan om undervisning i modersmål

Du behöver bara skicka in ansökan en gång. Du gör det via e-tjänsterna som länkas ovan. Se till att du väljer rätt tjänst beroende på om ditt barn går i grundskolan eller gymnasieskolan. Ansökan gäller för hela tiden i grundskolan eller gymnasiet. Meddela oss om ditt barn vill sluta med modersmålsundervisningen.

Svenska teckenspråket som modersmål

Sedan höstterminen 2016 erbjuds även det svenska teckenspråket som ett modersmål. Ansökan sker på samma sätt som för alla modersmål.

Studiehandledning

Studiehandledning på modersmålet innebär att ditt barn kan få stöd i skolans olika ämnen på sitt modersmål. Rätt till studiehandledning beror på hur bra barnet behärskar det svenska språket. Det är skolan som avgör om eleven behöver studiehandledning.

Betyg

Elever i grundskolan kan studera ämnet modersmål som elevens val, som språkval, inom ramen för skolans val eller helt utanför timplanen. Från årskurs 6 till och med årskurs 9 får man betyg i sitt modersmål.

På gymnasiet får man betyg i modersmålet om man har modersmålsundervisning. Där kan man totalt läsa 300 poäng, och man kan studera sitt modersmål antingen som individuellt val, som språkval eller genom utökad studiekurs.

Bra utveckling

Barn som får utveckla sitt modersmål klarar sig bättre i skolan än de barn som inte får det. Flerspråkighet är positivt för barns och ungas intellektuella och känslomässiga utveckling och stärker den egna identiteten.

Att utveckla sitt modersmål när man är riktigt liten ökar chansen att man blir tvåspråkig, därför kan barn med annat modersmål än svenska få hjälp att utveckla sitt modersmål redan i förskolan.

Perrongen

För nyanlända barn är första mötet med den svenska skolan Perrongen. Här görs en individuell planering och en passande skola för barnet utses.

Senast uppdaterad: 28 september 2017

Publicerad: 13 september 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson

  • Namn: Åsa Önander
    Titel: Enhetschef, modersmålsavdelningen
    Telefon: 019-21 68 15
    E-post: asa.onander@orebro.se