El Sistema blir permanent

Det sociala investeringsprojektet El Sistema blir en ordinarie verksamhet från 1 januari 2018.

Den12 september beslutade Kommunsstyrelsen att El sistema på Blåmesens förskola och Hagaskolan blir en ordinarie verksamhet från 1 januari 2018. Resultaten från utvärderingarna har varit mycket bra och politikerna är positiva till en fortsättning.
Vi är så tacksamma att Kulturskolan får fortsätta med en så bra och viktig verksamhet. 

Ur beslut av Kommunstyrelsen, slutrapport och utvärdering

El Sistema är en av tre satsningar inom den sociala investeringen Partnerskap Varberga/Oxhagen, och startade 1 januari 2015. El Sistema är en venezuelansk metod som bygger på att använda musiken som mål och medel för social och mänsklig utveckling. Satsningen getts till alla barn mellan 5-8 år på förskolan Blåmesen och Hagaskolan.

Arbetet med El Sistema har bidragit till stärkt självkänsla, koncentrationsförmåga, förbättrade språkkunskaper, ökat självförtroende och lugn hos barnen, samt en stolthet hos både barn och föräldrar. Därtill bedöms föräldrarnas engagemang och delaktighet i skolans verksamhet ökat och satsningen har därmed bidragit till utveckling inom de mål som formulerats. Pedagogerna bedömer att El Sistema bidragit till en positiv utveckling för minst 90 procent av de deltagande barnen och en stor andel av eleverna har frivilligt valt att fortsätta med instrumentspel även på fritiden. Utifrån bostadsområdets karaktär och behov, liksom de effekter som satsningen genererat, bedöms det angeläget att verksamheten fortsätter.

Läs mer om El Sistema.

Senast uppdaterad: 15 september 2017

Publicerad: 15 september 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?