Oset och Rynningevikens naturreservat

Oset och Rynningeviken har en fantastisk och omväxlande natur. Här finns ett rikt fågel- och växtliv med rastplatser, grillplatser och naturliga utflyktspunkter, cykel- och promenadvägar samt mötesplatsen Naturens hus. På bara några minuter tar du dig dit på cykel från centrala Örebro

Oset är ett av landets rikaste fågelområden. På vårarna är området ett eldorado för alla som vill koppla av i det rika vattenlandskapet.

Strandpromenad

Genom hela naturreservatet löper en gång- och cykelväg utmed sjökanten. Här kommer du verkligen nära fåglarnas vardagsliv. Det finns också en bro över Svartån som förbinder Oset med Rynningeviken. Runtomkring promenadslingan betar får och kor och sköter därmed underhållet av strandängarna på bästa sätt.

Historik

Det som en gång var Örebros baksida med soptippar, industrier och militärt övningsområde har förvandlats till ett härligt landskap för utflykter och fågelskådning. Medvetet har man skapat livsmiljöer som ska passa fågellivet med bl.a. nya våtmarker och vattenspeglar.

Naturreservatet Oset bildades 1968 och Rynningeviken 1995. 2010 slogs reservaten ihop och området utvidgades. 2015 gjordes ytterligare en större utvidgning. Reservatet är 742 hektar stort och förvaltas av Örebro kommun.

Raststugor

I naturreservatet Oset och Rynningeviken finns tre olika raststugor. Här kan du gå in för att äta, fika, eller värma dig.

Venastugan

Endast personer med rörelsenedsättning har tillåtelse att köra upp till Venastugan. Bommarna är öppna kl. 8–15. Rörelsenedsatta som vill få bommen öppnad annan tid, kan ringa 019-21 19 65, kl. 7–16. Stugan har grundvärme på cirka 11–15 grader. Toalett finns.

Värmestugan Rävgången, Rynningeviken

Toalett finns. Ej grundvärme, bara kamin.

Erik Rosenbergs stuga

I stugan är övervåningen bokningsbar. Du bokar via Örebro kommuns servicecenter.

Öppettider för raststugorna


1 april - 31 oktober

1 november - 31 mars

Rävgångenstugen

kl. 6-22

kl. 6-22

Venastugan

kl. 6-22

kl. 8-18

Erik Rosenbergs stuga

kl. 6-22

kl. 8-18

 

Föreskrifter för besökare

Inom reservatet är det förbjudet att

 • förstöra eller skada fast naturföremål
 • medvetet skada växt- och djurliv (ex. gräva upp växter)
 • inte ha hunden kopplad
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • ställa upp husvagn och husbil annat än på anvisade platser och då högst två dygn
 • tälta annat än på anvisade platser och då högst två dygn
 • framföra motorfordon annat än på anvisade vägar
 • framföra motorbåt eller annan motordriven farkost på annat än särskilt angivna leder
 • parkera annat än på anvisad plats
 • rida
 • fiska annat än i anslutning till anlagda stigar utmed Svartån och i Hemfjärden
 • kitesurfing, fallskärmshoppning eller liknande aktiviteter under perioden 1 mars–1 december
 • utan tillstånd från förvaltaren sätta upp skylt, orienteringskontroll eller liknande anordning, eller anlägga snitslade spår
 • beträda de delar av området som markeras på karta och med skyltar i terrängen under perioden 1 mars–15 november.

Undantag från reservatsföreskrifterna

 • Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för personer med rörelsenedsättning att använda permobil eller motsvarande för att ta sig fram på anvisade stigar.

Vägbeskrivning

Huvudentrén till reservatet ligger vid Naturens hus i Örebro, följ skyltar med texten sjukhus. I rondellen vid Universitetssjukhuset, sväng mot Rynninge in på CV-gatan och följ denna väg fram till Skebäcksbron där skyltning finns mot Naturens hus.

För att ta dig till parkeringen vid Venastugan, följ Hjortstorpsvägen och sväng vis skylt mot Naturreservatet Oset och Rynningeviken.

Busstider hittar du på Länstrafikens webbplats. Huvudentrén ligger vid hållplatsen Naturens hus.

Promenadstigarna är anpassade för personer med rörelsenedsättning.

Senast uppdaterad: 28 oktober 2016
Publicerad: 10 september 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?