På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Kulturprojektbidrag

Ideella föreningar och organisationer kan söka kulturprojektbidrag för att utveckla eller pröva nya idéer som utvecklar verksamheten.

Projektet får inte löpa på mer än tre år.

Vad är ett projekt?

För att vara ett projekt ska det uppfylla nedanstående faktorer:

 • Det finns ett klart definierat syfte och mål
 • Det är tidsbegränsat, tydlig början och slut
 • Det är unikt, inte återkommande.
 • Det är planerat, inte en akut aktivitet.
 • Det skapas en särskild, tillfällig organisation
 • Det finns en projektbudget
 • Projektet följs upp och utvärderas

Bidraget ska stimulera och stödja det kulturpolitiska programmets (pdf, 51.1 kB) genomförande när det till exempel gäller utveckling, mötesplatser, samordning, samverkan och samarbete mellan olika aktörer för att nå målet "Kultur för alla".

Ansökan görs fortlöpande under året.

Du ansöker via e-tjänsten (se länk ovan) eller blanketten "Ansökan om kulturprojektbidrag" som du hittar här.

Regler för kulturprojektbidrag

Kulturprojektbidrag kan sökas av idéella föreningar för projekt som är öppna för alla och berikar och/eller utvecklar kulturlivet i Örebro samt har en tydlig lokal förankring. Bidraget kan sökas max tre gånger per förening och samma typ utav projekt.

För att man ska erhålla bidrag krävs att projektet är i överensstämmelse med av kommunfullmäktige i december 2002 antaget Kulturpolitiskt program för Örebro kommun och de sju nationella målen för kulturpolitiken. (pdf, 51.1 kB)

Vilka kan söka?

 • Kan sökas av idéella föreningar och organisationer
  med tydlig lokal förankring.
 • För att erhålla bidrag krävs att projektet är i överensstämmelse med av kommunfullmäktige i Kulturpolitiskt program.
 • Kulturföreningar som redan erhåller verksamhetsbidrag på mer än 100 000 kronor kan endast söka till projekt som tydligt är utöver ordinarie verksamhet.

Projekt som ej kan erhålla stöd

 • Verksamhet med övervägande religiös, politisk eller social inriktning .
 • Verksamhet med syfte att främja kommersiell näringsverksamhet.
 • Verksamhet inom utbildningsprogram eller forskning.
 • Renodlad pedagogisk verksamhet eller intern verksamhet såsom medlemsarrangemang.

Bra att veta

 • Var ute i god tid! Ni kan inte söka stöd för ett projekt som är genomfört eller som ska genomföras inom snar framtid.
 • Alla projekt kan inte få stöd eftersom vår budget är begränsad. Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer projektets konstnärliga kvalitet, planering, ekonomi med mera. Vi tar också hänsyn till mångfalden och balansen i kulturutbudet.
 • Det händer att vi ger stöd med ett mindre belopp än det ni ansökt om, vilket betyder att ni kanske måste ändra er planering.

Information om ansökan

 • Ansökan insändes till Kulturnämnden i god tid före arrangemanget/projektets genomförande. Redovisning av kulturprojektbidrag lämnas via webbformulär senast fyra veckor efter projektets genomförande.
 • Ansökan ska innhålla: Arrangör, medarrangör, projektbeskrivning, syfte, beskrivning av genomförandet, plats för genomförande, marknadsföring samt en specificerad budget.
 • Besked om när ni fått projektstöd eller inte kommer 1-2 månader efter sista ansökningsdatum.
 • Det ska framgå vid information om projektet att det stöds av Kulturnämnden. Om sponsring förekommer ska redovisning av Kulturnämndens stöd göras på lika villkor som övriga sponsorer.

Redovisning av projekt

Beviljade projekt ska redovisas fyra veckor efter projektets slut. Redovisning av projekt sker via e-tjänst.

Senast uppdaterad: 2 mars 2017

Publicerad: 12 september 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson