På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Bidrag till icke kommunala kulturfastigheter

Föreningar och ideella organisationer kan ansöka om bidrag till att bevara byggnader med kulturhistoriskt värde från förfall.

Syfte

Syftet med bidraget till icke kommunägda kulturfastigheter är att möjliggöra för föreningar och ideella organisationer att bevara byggnader med kulturhistoriskt värde från förfall trots att fastigheten inte är i kommunens ägo.

Vem eller vilka kan ansöka

 • Ideella föreningar och organisationer, verksamma i Örebro.

Regler

 • Ett krav är att den ideella föreningen eller organisationen äger eller förvaltar fastigheten.
 • Flera bidragsgivare/finansiärer ska finnas till det objekt som ansökan avser.
 • Fastigheten ska innehålla en samlingslokal, exempelvis en hembygdsgård eller folkets hus.
 • Fastigheten ska vara tillgänglig för allmänheten och en resurs för lokal demokrati, sociala möten eller kulturaktiviteter.
 • Byggnaden/lokalen som bidraget avser ska ha ett kulturhistoriskt värde enligt kommunens kulturhistoriska sakkunnigbedömning. Bidraget ges enbart till sådana byggnader, alltså inte till nya tillskott, exempelvis tillbyggnader eller nya uthus.

Ansökan

 • Fastighetsägaren ska vara medsökande och fler bidragsgivare/finansiärer ska finnas till det objekt som ansökan avser.
 • Ansökningar kan lämnas in kontinuerligt till Kultur- och fritidsförvaltningen.
 • Ansökan ska innehålla en beskrivning av åtgärderna och inkludera materialbeskrivning samt kostnad.

Beslut om bidrag

 • Ett krav på motprestation eller frivilligarbete från föreningen/organisationen kan komma att ställas vid bidragsbeslutet.
 • De sökande föreningarnas och organisationernas ekonomiska läge ska innan beslut beaktas. Egna tillgångar/kapital ska alltid användas i första hand.
 • Retroaktiva bidrag till redan genomförda renoveringar beviljas inte.

Redovisning och kontroll

Kultur- och fritidsförvaltningen har uppdraget att följa upp hur och om bidraget använts till avsett ändamål. Om så inte är fallet kan bidraget komma att krävas tillbaka.

Redovisning lämnas in en månad efter avslutat arbete. Uppföljning sker i samarbete med föreningen eller organisationen. Förvaltningen har rätt att begära revision av verksamhetens ekonomi.

Senast uppdaterad: 11 januari 2018

Publicerad: 6 september 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson