På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Driva en förening

Här kan du läsa om hur du driver en ideell förening.

En ideell förening bygger på ideellt och frivilligt arbete från medlemmarna. Varje förening ska ha ett medlemsregister och se till att registret är uppdaterat med namn, ålder, adress och telefonnummer samt när medlemsavgiften är betald.

Styrelsen väljs vid årsmötet och ansvarar för det löpande arbetet i föreningen: medlemsförvaltning, ekonomi, bokföring, verksamhet och förbereder årsmötet. Förslag till dagordning.

På årsmötet väljs även valberedningen. Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på styrelseledamöter, revisorer till årsmötet samt nya representanter till nästa årsmöte. Viktigt att de personer som valberedningen föreslår på årsmötet ska vara tillfrågade i förväg.

På årsmötet ska föreningen presentera en verksamhetsplan och budget för det kommande året.

Styrelsens uppdrag

Ordförande

Huvudansvarig i styrelsen och är föreningens ansikte utåt. Har till uppgift att ha kunskap om föreningens verksamhet, att stadgarna följs och att sammanträden hålls regelbundet.

Sekreterare

Förbereder styrelsens sammanträden, föra protokoll och förvara alla skrivelser. Har också till uppgift att styrelsens beslut genomförs och tar fram förslag på verksamhetsberättelse.

Kassör

Svarar för föreningens in och utbetalningar och sköter föreningens bokföring och ser till att verifikationer finns för alla in och utbetalningar. Ska kontrollera att medlemsavgifter betalas in, svarar för bidragsansökningar, regelbundet informera styrelsen om föreningens ekonomi och göra årsbokslut och årsredovisning.

Revisorer

Revisorer har till uppgift att granska föreningens verksamhet och ekonomi, vilket innebär att granska:

  • Följer verksamheten stadgarna
  • Finns verifikat, stämmer dessa och har bokförts på ett riktigt sätt
  • Görs budgetuppföljningar, balans- och resultaträkning och årsbokslut
  • Har förening försäkringsskydd

Ska ha en oberoende roll till styrelsen (ska inte kunna uppstå misstankar om jäv). På årsmöte lämna en revisionsberättelse där styrelsen får ansvarfrihet.

Senast uppdaterad: 28 oktober 2016

Publicerad: 12 september 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson