Välkommen till Kryddgårdsskolan

en F-3-skola i Sörbyängen
Kryddgårdsskolan är en del av tanken om en sammanhållen skolgång för elever från årskurs F till årskurs 9 i Sörbyängens skolområde.
Till läsår 4 går eleverna över till Sörbyängsskolan och till läsår 7 börjar man på Navet.

 

Trygghet, Glädje och Nyfikenhet


Detta är våra värdegrundsord som vi bestämt tillsammans på skolan.


Läs merWordVem ska få pedagogiskt pris!

Skickliga pedagoger betyder så mycket! Därför delar Örebro kommun ut Pedagogiskt pris till någon eller några pedagoger som har utmärkt sig i sitt pedagogiska uppdrag och bidragit till ökad måluppfyllelse. Nomineringsperioden är 1–30 april. Ta chansen att nominera!

1–30 april kan alla som bor eller arbetar i Örebro nominera en enskild pedagog, ett arbetslag eller en enhet – förskola, fritidshem eller skola – till priset.

Nominera här! (länk till www.orebro.se/41512.htmllänk till annan webbplats)

Prisutdelning i höst

Priset delas som vanligt ut vid årets lärardagar.

Mer information

Läs mer på orebro.se/pedagogisktprislänk till annan webbplats.(länk till www.orebro.se/pedagogisktprislänk till annan webbplats)
                  


Kryddgårdsskolan | Senapsvägen 69 | 702 18 Örebro
E-post: kryddgardsskolan@orebro.se | Tel: 019-21 38 54