Välkommen till Kryddgårdsskolan

en F-3-skola i Sörbyängen
Kryddgårdsskolan är en del av tanken om en sammanhållen skolgång för elever från årskurs F till årskurs 9 i Sörbyängens skolområde.
Till läsår 4 går eleverna över till Sörbyängsskolan och till läsår 7 börjar man på Navet.

 

Trygghet, Glädje och Nyfikenhet


Detta är våra värdegrundsord som vi bestämt tillsammans på skolan.


Läs merWord

Kryddgårdsskolan | Senapsvägen 69 | 702 18 Örebro
E-post: kryddgardsskolan@orebro.se | Tel: 019-21 38 54