Omvårdnadskurser med behörighet mot sjukhuset

Vill du jobba med vård- och omsorg på sjukhuset? Nu finns möjlighet att studera med inriktning mot sjukhuset.

Inriktning mot sjukhuset innebär att man under sista studieperioden väljer att läsa akutsjukvård, medicin 2 och att göra gymnasiearbete. Utan dessa kurser kan man inte anställas av sjukhuset.

Du kan välja att läsa samtliga kurser under en studieperiod men har du redan godkänt betyg från någon av dessa kurser söker du endast de som saknas för dig.

Arbetsplatslärande

APL kan komma att ingå i utbildningen. För att få göra din APL på region Örebro län, (sjukhuset), krävs det svenska 1/svenska som andraspråk 1 på gymnasial nivå, alternativt att du påbörjar och fullföljer studier i svenska under utbildningen.

Kunskaper i svenska och matematik

För att kunna söka till vård- och omsorgsutbildningen i Örebro krävs matematik på grundläggande nivå åk 9, eller delkurs 3 i matematik på grundläggande matematik för vuxna.

Om du inte har betyg men har motsvarande kunskaper i svenska eller matematik, kan du kontakta studie- och yrkesvägledare på Vägledningscenter i Örebro.

Krav för anställning på sjukhuset

Förutom godkända betyg i alla kurser som ingår i vård- och omsorgsutbildningen krävs för att kunna anställas av Region Örebro Län, godkänt betyg i svenska 1/svenska som andraspråk 1 på gymnasial nivå samt samhällskunskap 1a1.

Ansökan

Mer information om hur du ansöker hittar du här.

Senast uppdaterad: 14 maj 2018

Publicerad: 14 maj 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?