Meny

Distributionselektriker

Utbildningen passar dig som har god fysik, gillar utmaningar och att arbeta utomhus. Efter utbildningen finns goda möjligheter till jobb med uppdrag över hela landet.

Om utbildningen

Utbildningen till distributionselektriker är en praktisk utbildning med teoretiska inslag. Efter avslutad utbildning ska du ha kunskap om risker, säkerhetsarbete och elsäkerhet. Du ska kunna hantera den utrustning som yrket kräver och utföra olika uppgifter på ett distributionsnät: ny- och ombyggnadsarbeten samt underhåll och skötsel av distributionsnät. Efter utbildningen kan du anställas som distributionselektriker/linjemontör.

Arbetssätt och arbetsformer

Vi strävar efter att individanpassa utbildningen utifrån deltagarnas behov, önskemål och förutsättningar. Vi förutsätter att du själv tar ett stort eget ansvar för att nå målen med utbildningen.

Kostnader för kurslitteratur tillkommer.

Utbildningstid

13 augusti 2018–11 oktober 2019, 57 utbildningsveckor. Sommaruppehåll vecka 27-31 2019.

Utbildningen startar under förutsättning att den beviljas ekonomiskt stöd och att det är tillräckligt många sökande.

Förkunskapskrav

Du ska ha grundläggande kunskaper motsvarande godkända betyg från lägst årskurs 9 i matematik och svenska, alternativt svenska som andra språk. Har du läst kurserna via Komvux efter 1 januari 2017 räcker det med att ha klarat delkurs 3 i matematik och svenska, alternativt svenska som andraspråk.

Observera att Elbranschens centrala yrkesnämnd (ECY) anser att vuxenutbildade elektriker även ska uppvisa godkända betyg i gymnasiekurserna svenska 1, matematik 1a och engelska 5 samt ett gymnasiearbete. Detta för att bedömas vara komplett och därigenom kunna ges förutsättningar för den lärlingsanställning som krävs. Detta innebär att sökande med godkända betyg i ovan nämnda kurser kommer att prioriteras vid antagningen till utbildningen.

Ansökan

Sista ansökningsdag

Onsdag 16 maj 2018.
Information och handlingar som lämnas in efter sista ansökningsdatum hanteras ej. 

Så här ansöker du

Vid ansökan kontaktar du studie- och yrkesvägledare vid Vägledningscenter på Campus Risbergska i Örebro där det också upprättas en individuell studieplan. En kopia på ditt grundskole- och/eller gymnasiebetyg ska bifogas ansökan.

Här kan du som inte är folkbokförd i Örebro ladda ner en blankett och skriva ut. (pdf, 54.9 kB) Ansökningsblanketten lämnas till din hemkommun.

Kurser som ingår, 1 600 poäng

Studiefinansiering

Du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) för att finansiera dina studier. Vid ansökan ska du uppge studietid och omfattning, det vill säga antal poäng.

Så fungerar antagning

Alla sökande till gymnasial vuxenutbildning är inte garanterade en plats. Om det finns fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval. Behörig sökande med svag ställning på arbetsmarknaden och kort utbildningsbakgrund har företräde till den sökta utbildningen.

Besked om antagning

Är du antagen får du kallelse till utbildningen i god tid innan kursstart. Är du inte antagen får du ett reservbesked. Innan varje kursstart hålls ett obligatoriskt registreringstillfälle där du måste närvara för att bekräfta att du tackar ja till din plats. Oanmäld frånvaro från registreringen innebär att du stryks från din utbildningsplats.

Vid avhopp i början av utbildningen kan reserver komma att kallas in enligt samma prioriteringsordning som beskrivs ovan.

Kontaktuppgifter till utbildningsanordnaren

Huvuddelen av utbildningen kommer att genomföras på Åsbro Kursgård, Knottebo 222, Åsbro.

Utbildningsanordnarens kontaktperson

Mikael Carlsén, mikael@asbro.se, 0582-838 00


Senast uppdaterad: 8 maj 2018

Publicerad: 12 februari 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019–21 10 00 

Öppettider: Måndag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se