Meny

Vård- och omsorgsutbildning

Vård- och omsorgsutbildningen går att läsa på tre respektive fyra studieperioder och innehåller alltid arbetsplatsförlagt lärande (APL). Utbildningen innehåller grundkurser och valbara kurser på totalt cirka 1 500 poäng.

Så ansöker du

Sista dagen att söka är 6 december 2017. Ditt antagningsbesked skickas hem till dig under vecka 51.

Nya sökande vänder sig till studie- och yrkesvägledare på Vägledningscenter.

Studerar du redan på Komvux vänder du dig till studie- och yrkesvägledare på Komvux.

Om du inte bor i Örebro kommun lämnar du din ansökan till vuxenutbildningen i din hemkommun. Mejla komvux@orebro.se för en ansökningsblankett.

Ska du läsa tre eller fyra studieperioder

Om du vill läsa i lite långsammare tempo med mer språkligt stöd kan du välja att läsa vård- och omsorgsutbildningen över fyra studieperioder. Är du osäker vad du ska välja kan du prata med en studie- och yrkesvägledare.

Kunskapskrav

Behörighetskrav till vård- och omsorgsutbildningen

För att ansöka till Vård- och omsorgsutbildningen krävs att man har

  • godkänt betyg i "Svenska/Svenska som andraspråk" på grundläggande nivå, årskurs 9 eller har motsvarande kunskaper och
  • godkänt betyg i matematik motsvarande årskurs 9 inom grundskolan, alternativt godkänt betyg i delkurs tre i matematik på grundskolenivå eller har motsvarande kunskaper.

Bifoga betyg eller intyg som styrker din behörighet

I din ansökan ska du bifoga betyg eller intyg som styrker din behörighet. Om du inte har betyg men har motsvarande kunskaper i svenska kan du kontakta studie- och yrkesvägledare på Vägledningscenter i Örebro.

Orienteringskurs i svenska ingår i studierna

När du läser utbildningen på fyra studieperioder ingår en orienteringskurs i svenska under tre av de fyra studieperioderna.

Krav på kunskaper i svenska

Flera arbetsgivare inom vård och omsorg ställer kravet att du har kunskaper motsvarande svenska 1.

Kurser vid tre studieperioder

Kurser vid fyra studieperioder

Valbara studieutgångar

Inför den tredje (3) eller fjärde (4) studieperioden av din utbildning ska du välja mellan tre olika utgångar: Hälso- och sjukvård, Äldreomsorg eller Psykiatri/funktionsnedsättning.

(Valbara kurser med färre än 10 sökande startas inte)

Kurs

Poäng

Hälso- och sjukvård


Akutsjukvård

200 p

Medicin 2

100 p

Palliativ vård

100 p

Gymnasiearbete

100 p

Valbar kurs, se nedan

50/100 p

Äldreomsorg


Äldres hälsa och livskvalitet

200 p

Vård- och omsorg vid demenssjukdom

100 p

Palliativ vård

100 p

Gymnasiearbete

100 p

Valbar kurs, se nedan

20/100 p

Psykiatri/funktionsnedsättning


Psykiatri 2

200 p

Specialpedagogik 2

100 p

Socialpedagogik

100 p

Samhällsbaserad psykiatri

100 p

Gymnasiearbete

100 p

Valbar kurs, se nedan

50/100 p

Valbara kurser

Gymnasiearbetet obligatorisk om du vill ta ut diplom

Gymnasiearbete 100 p är obligatoriskt om du tänker ta ut diplom Vård- och omsorgscollage (VOC). Läs mer om diplom på Vård- och omsorgscollege webbplats.

Senast uppdaterad: 17 januari 2018

Publicerad: 23 oktober 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019–21 10 00 

Öppettider: Måndag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se