Meny

Installationselektriker

Att jobba som elektriker betyder att du har ett varierat och rörligt yrke, vilket kan ske både på höga höjder och i trånga utrymmen. En installationselektriker är den som drar ledningar i nya bostäder, kontor, köpcentra och annan nybyggnation. Men arbetet kan också gälla ombyggnation och renoveringar av befintliga hus.

Att montera elcentraler och kabelstegar hör också till vanliga arbetsuppgifter och när ett nybygge nästan är klart så är det elektrikern som monterar strömbrytare och vägguttag samt belysning. En elektriker kan också dra fram ström till fläktar, värmeanläggningar och ansluter både kylskåp och spisar. En viktig del i arbetet som installationselektriker är att kunna ta del av ritningar och elscheman samt kunna göra en teknisk beskrivning av en installation så andra kan se hur den är gjord, så ett tekniskt och matematiskt kunnande är viktigt.

Utbildningstid

Utbildningen börjar måndagen den 5 mars 2018 och slutar fredagen den 22 mars 2019, sommaruppehåll vecka 27-29 2018.

Sammanlagt 52 utbildningsveckor

Efter utbildningen krävs det att du arbetar som lärling på ett företag i 1600 timmar (knappt ett år) innan du kan få en anställning som elektriker. Utbildaren ansvarar inte för att hitta ett företag för den studerande att göra sin lärlingsperiod på efter genomgången utbildning.

Förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Du ska ha grundläggande kunskaper motsvarande godkända betyg från lägst årskurs 9 i matematik och svenska alternativt svenska som andra språk. Har du läst kurserna via Komvux efter 1 januari 2017 räcker det med att ha klarat delkurs 3 i matematik och svenska alternativt svenska som andraspråk.

En kopia på ditt grundskole- och/eller gymnasiebetyg skall bifogas ansökan.

Observera att Elbranschens centrala yrkesnämnd (ECY) anser att vuxenutbildade elektriker även skall uppvisa godkända betyg i gymnasiekurserna Sv1, Ma 1a och Eng5 samt skall utbildningen innefatta ett gymnasiearbete för att bedömas vara komplett och därigenom kunna ge förutsättningar för den lärlingsanställning som krävs. Detta innebär att sökande med betyg i Sv 1/Svenska som andraspråk, Ma 1a och Eng 5 kommer att prioriteras vid antagningen till utbildningen

Så ansöker du

Du söker genom att kontakta studie- och yrkesvägledarna på Vägledningscenter. Tillsammans gör ni en individuell studieplan och fyller i ansökningsblanketten. Med din ansökan ska du även skicka med en kopia på ditt grundskole- och /eller gymnasiebetyg.

Ansökan lämnas eller skickas till:

Vägledningscenter
Box 321 80
701 35 Örebro

Sista ansökningsdag är onsdagen den 24 januari 2018.

Utbildningsanordnare: Nercia.

Informationsträff 11 januari kl 10, Campus Risbergska, Hagagatan 53.

Sökande utanför Örebro kommun

Du som inte är folkbokförd i Örebro kommun lämnar ansökan till din hemkommun.

Att studera till installationselektriker

Vi strävar efter att individanpassa utbildningen utifrån deltagarnas behov, önskemål och förutsättningar. Vi förutsätter att du själv tar ett stort eget ansvar för att nå målen med utbildningen. Utbildningen innehåller minst 8 veckors obligatorisk praktik. Kostnader för kurslitteratur tillkommer

Skriv tabellbeskrivning här

Kurser

Kurskod

Poäng

Belysningsteknik

INSBES0

100 p

Elektromekanik

ELRELK0

100 p

Elkraftteknik

ELRELF0

100 p

Praktisk ellära

ELLPRA0

100 p

Datorteknik 1a

DAODAT01a

100 p

Mekatronik 1

MEKMEK01

100 p

Energiteknik 1

ENEENE01

100 p

Elinstallationer

INSELI0

200 p

Kommunikationsnät 1

INSKOM01

100 p

Fastighetsautomation

AUTFAS01

100 p

Data och medianät

ELRDAA0

100 p

Servicekunskap

FÖSSEV0

100 p

Larm, övervaknings- och säkerhetssystem

LARLAM0

100 p

Elmotorstyrning

INSELS0

100 p

Gymnasiearbete

GYAREE

100 p


Totalt

1600 p

 

Senast uppdaterad: 17 januari 2018

Publicerad: 27 december 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019–21 10 00 

Öppettider: Måndag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se