Meny

Florist – lärlingsutbildning

Floristyrket passar dig som har ett intresse för blommor, färgsättning och design. I en florists arbetsuppgifter ingår skapandet av buketter till fester, bröllop, begravningar mm. Under utbildningen kommer du få lära dig att arbeta kreativt med olika
binderier och använda dig av alla dina sinnen för att uppnå ett vackert resultat.

Lärlingsutbildningen passar dig som vill lära dig ett hantverksyrke direkt på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en lärare på en skola. Utbildningen är på gymnasial nivå och du får betyg på dina kurser. Utbildningen är på heltid och studierna berättigar studiestöd från CSN. Efter avslutad utbildning kan du söka jobb inom ditt yrke.

Utbildningstid

Kursstart den 19 mars 2018 med sommaruppehåll vecka 27-30 2018. Utbildningen
slutar den 3 maj 2019.

Utbildningstiden är 55 veckor.

Förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Du ska ha grundläggande kunskaper motsvarande godkända betyg från lägst årskurs 9 i matematik och svenska alternativt svenska som andra språk. Har du läst kurserna via Komvux efter 1 januari 2017 räcker det med att ha klarat delkurs 3 i matematik och svenska alternativt svenska som andraspråk. 

Bifoga vid ansökan en kopia på ditt betyg som styrker din behörighet.

Så ansöker du (Ansökan stängd!)

Du söker genom att kontakta studie- och yrkesvägledarna på Vägledningscenter. Tillsammans gör ni en individuell studieplan och fyller i ansökningsblanketten. Med din ansökan ska du även skicka med en kopia på betyg som stärker din behörighet.

Ansökan lämnas eller skickas till:

Vägledningscenter
Box 321 80
701 35 Örebro

Sista ansökningsdag är onsdagen den 17 januari 2018.

Utbildningsanordnare: Virginska gymnasiet.

Informationsträff 17 januari kl. 9, Campus Risbergskas yrkesutbildningscentrum, Hagagatan 53.

Sökande utanför Örebro kommun

Du som inte är folkbokförd i Örebro kommun lämnar ansökan till din hemkommun.

Att studera till florist

Arbetssätt och arbetsformer

Lärlingsutbildning innebär att merparten av utbildningstiden, minst 70 procent, kommer att genomföras på ett företag, resterande tid görs på Virginska skolan. I
utbildningen kommer du sammanlagt att läsa 1500 poäng.

Utbildaren hjälper till med införskaffande av APL-plats som kan ligga i Örebro eller i närliggande kommuner. Du har möjlighet att själv hitta och föreslå en arbetsplats där du kan genomföra din lärlingstid, men innan utbildningen startar måste arbetsplatsen godkännas av utbildaren.

Du läser motsvarande kurser som yrkesprogrammen ger på gymnasieskolan, men merparten av ditt lärande sker på en arbetsplats.

När du är antagen till utbildningen kommer du tillsammans med arbetsplatsen och en lärare att upprätta ett utbildningskontrakt som bl.a. innehåller kurserna som du kommer att läsa. Inför utbildningens start blir du som är antagen till utbildningen
kallad till en informationsträff, där du får ytterligare information om utbildningens upplägg och genomförande.

Studier

Studierna bedrivs på heltid och på dagtid, vilket innebär att du förväntas följa arbetsplatsens arbetstider samt att du kan närvara vid teoretiska genomgångar och undervisning på skolan.

Kostnader för kurslitteratur tillkommer.

Arbetsplatslärande

Utbildaren ansvarar för att ordna APL-platser, men det finns möjlighet att du själv hittar en arbetsplats där du kan genomföra din lärlingstid. APL-platsen ska vara godkänd av utbildningsanordnaren innan utbildningen startar. APL-platser kommer erbjudas inom lokalkollektivtrafikens sträckning.

Senast uppdaterad: 18 januari 2018

Publicerad: 27 december 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019–21 10 00 

Öppettider: Måndag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se