Meny

Barnskötare – lärlingsutbildning

Utbildningen ska ge dig kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter. Efter utbildningen kan du arbeta till exempel som barnskötare i förskolan eller elevassistent i skolan.

Utbildningen kommer starta under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Utbildningstid

Utbildningen börjar måndagen den 29 januari 2018 och slutar fredagen den 28 december 2018, sammanlagt 44 utbildningsveckor.

Sommaruppehåll vecka 27-30 2018. Under uppehållet har du inte rätt till studiemedel från CSN.

Förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Du ska ha grundläggande kunskaper motsvarande godkända betyg från lägst årskurs 9 i matematik och svenska alternativt svenska som andra språk. Har du läst kurserna via Komvux efter 1 januari 2017 räcker det med att ha klarat delkurs 3 i matematik och svenska alternativt svenska som andraspråk.

Bifoga en kopia på ditt betyg vid ansökan.

Registerutdrag

Den som ska arbeta eller på andra sätt verka inom vissa skollagsreglerade verksamheter ska visa ett utdrag ur polisens belastningsregister, se www.polisen.se för mer information. Blir du antagen till utbildningen ansöker du om utdraget som ska uppvisas vid kursstart.

Så ansöker du

Sista ansökningsdag för utbildningen är onsdagen den 15 november 2017.

Ansökan

Om du vill söka till utbildningen kontaktar du studie- och yrkesvägledarna på Vägledningscenter. Tillsammans gör ni en individuell studieplan. Skicka även med en kopia på ditt grundskole- och/eller gymnasiebetyg tillsammans med din ansökan.

Sökande utanför Örebro Kommun

Du som inte är folkbokförd i Örebro kommun lämnar ansökan till din hemkommun.

Att studera till barnskötare

Lärlingsutbildning innebär att merparten av utbildningstiden, minst 70 procent, kommer att genomföras på en arbetsplats och resterande del görs på Komvux Örebro. Du läser motsvarande kurser som yrkesprogrammen ger på gymnasieskolan, men merparten av lärandet sker på en arbetsplats. I utbildningen varvas teori och praktik och studierna bedrivs både i grupp och enskilt.

Fronter

Lärplattformen Fronter används för att kommunicera med läraren och andra elever samt för inlämningsuppgifter, därav är datorn ett naturligt hjälpmedel i dina studier.

Studier

Studierna bedrivs på heltid och på dagtid, vilket innebär att du förväntas följa arbetsplatsens arbetstider samt att du kan närvara vid teoretiska genomgångar och undervisning på skolan.

Kostnader för kurslitteratur tillkommer.

Arbetsplatslärande

Utbildaren ansvarar för att ordna APL-platser, men det finns möjlighet att du själv hittar en arbetsplats där du kan genomföra din lärlingstid. APL-platsen ska vara godkänd av utbildningsanordnaren innan utbildningen startar. APL-platser kommer erbjudas inom lokalkollektivtrafikens sträckning.

Kurser

Kurser

Kurskod

Poäng

Pedagogiskt arbete

PEGPEA0

200 p

Skapande verksamhet

PEGSKP0

100 p

Barns lärande och växande

PEDBAS0

100 p

Kommunikation

PEDKOU0

100 p

Pedagogiskta teorier och praktiker

PEDPED0

100 p

Pedagogiskt ledarskap

PEDPEG0

100 p

Hälsopedagogik

HALHAL0

100 p

Naturkunskap 1a1

NAKNAK01a1

50 p

Lärande och utveckling

PEDLÄR0

100 p

Människors miljöer

PEDMÄI0

100 p

Specialpedagogik 1

SPCSPE01

100 p

Entreprenörskap

ENTENR0

100 p

Ergonomi

HALERG0

100 p

Totalt


1350 p

 


Senast uppdaterad: 17 januari 2018

Publicerad: 23 oktober 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019–21 10 00 

Öppettider: Måndag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se