Meny

Yrkesutbildningar

Utbildningarna är till för dig som behöver en yrkesinriktad utbildning på gymnasienivå. Du kan söka kommunala yrkesinriktade utbildningar även i andra kommuner.

Ansökan

Om du vill söka till någon av utbildningarna kontaktar du studie- och yrkesvägledarna på Vägledningscenter. Tillsammans tar ni fram en studieplan för just dig.

För att din ansökan ska kunna handläggas ska du bifoga dina tidigare betyg från grundskola och/eller gymnasiet. Antagningen till utbildningen grundas på de betyg du lämnar in i samband med ansökan, information och handlingar som lämnas in efter sista ansökningsdatum hanteras ej. Olika utbildningar kan ha olika ansökningstider. Utbildningarna startar under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Sista ansökningsdag

Information om sista ansökningsdag hittar du under respektive utbildningssida.

Så fungerar antagningen

Alla sökande till gymnasial vuxenutbildning är inte garanterade en plats. Om det finns fler behöriga sökande görs ett urval utifrån de lagar och förordningar vuxenutbildningen styrs av vilket innebär att den med svag ställning på arbetsmarknaden och kort utbildningsbakgrund har företräde till den sökta utbildningen. Den som tidigare läst till gymnasial yrkesexamen har rätt att läsa till högskolebehörighet.

Besked om antagning

Är du antagen får du kallelse till utbildningen i god tid innan kursstart. Är du inte antagen får du besked från kommunen. Innan varje kursstart hålls ett obligatoriskt registreringstillfälle där du måste närvara för att bekräfta att du tackar ja till din plats. Oanmäld frånvaro från registreringen innebär att du stryks från din utbildningsplats.

Vid avhopp i början av utbildningen kan reserver komma att kallas in enligt samma prioriteringsordning som beskrivs ovan.

Sökande utanför Örebro

Du som är inte är folkbokförd i Örebro lämnar ansökan till din hemkommun.

Behörighet till kommunal vuxenutbildning

En person är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå från och med det andra kalenderhalvåret hen fyller 20 år om hen:

 • Är folkbokförd i Örebro kommun. Är du folkbokförd i annan kommun tar du kontakt med din hemkommun och söker utbildningen i Örebro via hemkommunen.
 • Saknar de kunskaper utbildningen syftar till att ge. Om du tidigare läst en utbildning eller kurs på gymnasiet har du inte rätt att läsa samma igen inom den kommunala vuxenutbildningen.
 • Har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Behörig är också den som är yngre än vad som angetts i första stycket men slutfört gymnasieutbildning på ett nationellt program på gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.

Studiefinansiering

Du kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, csn, för att finansiera dina studier. Vid ansökan ska du uppge studietid och omfattning, det vill säga antal poäng. Hur många poäng en kurs omfattar hittar du under respektive utbildningssida.

Enklast ansöker du med e-legitimation eller bankID. Du kan även beställa en personlig kod från csn, för att kunna logga in på deras hemsida.

Validering

Tidigare erfarenheter och kunskaper

Du som redan har erfarenheter och kunskaper från arbete eller studier inom valt yrkesområde kan validera dina kunskaper. Validering innebär en bedömning av en individs kunskaper och kompetens oavsett hur, var eller när den har förvärvats. Du får dina kunskaper identifierade, värderade och dokumenterade mot kursmålen. Därefter kan du få intyg eller betyg i gymnasiekurserna.

För planering av validering, kontakta studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum.

Yrkesutbildningar vi erbjuder

Planerade utbildningar våren 2018

 • Lastbilschaufför
 • Fordonsmekaniker
 • Distributionselektriker

Planerade utbildningar hösten 2019

 • Kockutbildning
 • Värdskapsutbildning
 • Barnskötare
 • Byggutbildning
 • VVS-montör
 • Svetsare
 • Fordonslackerare

Yrkesvuxutbildningar i Kumla

Yrkesvuxutbildningar i Kumla

Frågor

Om du har frågor kring yrkesutbildningar kan du kontakta studie- och yrkesvägledarna på Vägledningscenter.

Senast uppdaterad: 18 januari 2018

Publicerad: 23 oktober 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019–21 10 00 

Öppettider: Måndag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se