Meny

Stöd till elever

På Komvux finns kuratorer som du kan vända dig till om du behöver någon att prata med. För dig som behöver extra stöd med att skriva, läsa eller räkna finns SOL-studion och specialpedagoger. I vår Studiehall kan du få extra stöd och handledning i dina studier.

Kuratorsteamet på Komvux

Vi jobbar för att du ska må bra, både till kropp och själ, och finns som ett stöd för dig under hela din skoltid på Komvux.

Vi stödjer och hjälper dig genom samtal och praktisk vägledning. Vårt arbete bygger på frivillighet och samtycke från dig som elev.

Vi har tystnadsplikt.

Du kan kontakta oss via drop in, telefon, mejl eller Fronter för att få hjälp eller boka tid.

Vi finns på Campus Risbergska i D-korridoren, gå in genom huvudentrén och gå rakt fram till korridor D. Följ korridoren tills du kommer till en skylt på din högra sida som det står väntrum på.

Sundus Dawody, kurator

Drop-in tid: Kommer senare
sundus.dawody@orebro.se, 019-21 63 41

Maria Enell, kurator

Drop-in tid: onsdag kl 9–11
maria.enell@orebro.se, 019-21 63 47

Specialpedagoger

Tillsammans med lärarna arbetar vi för att alla som läser på Komvux ska få tillgång till det stöd som behövs för att klara av studierna.

Om du inför dina studier vill diskutera och planera utifrån eventuella svårigheter är du välkommen att höra av dig till oss.

Om du under pågående kurs upplever svårigheter i din studiesituation är det viktigt att du uppmärksammar din lärare på det. Läraren i sin tur kontaktar oss och vi kan tillsammans hitta lösningar.

Du är naturligtvis också välkommen att kontakta oss direkt.

Ann Bernström

anna.bernstrom@orebro.se, 019-21 62 11 Rum CD22

Magnus Ekström

magnus.ekstrom@orebro.se, 019-21 11 57
Rum CD21

SOL – Skriv-, läs- och matematikstudio

SOL-studion är till för dig som behöver särskilt stöd för att nå dina studiemål. I SOL-studion arbetar vi tillsammans för att utveckla förutsättningar för lärande, där positiva upplevelser står i fokus.

SOL är i första hand till för dig som har

 • läs- och skrivsvårigheter
 • matematiksvårigheter
 • andra inlärningshinder som till exempel koncentrationssvårigheter, långsam inlärningstakt.

I SOL-studion hjälper vi dig med att

 • hitta alternativa verktyg som kan kompensera läs- och skrivsvårigheter
 • förbättra dina matematikkunskaper
 • öka din tilltro till eget lärande och därmed få en bättre känsla för "hur jag lär"

Hur?

 • på SOL läser du i individuell takt och har ett individuellt schema

Så här ansöker du till SOL

I din ansökan till Komvux ska du ange om du vill ha särskilt stöd i läsning och skrivning och/eller i matematik. Det finns möjlighet att läsa hela kurser i ämnet matematik i SOL-studion.

Vi jobbar i SOL-studion

Sigyn Stranne, sigyn.stranne@orebro.se

Thomas Söderqvist, thomas.soderkvist@orebro.se

Öppettider

Måndag - onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 9-12
Fredag kl. 9-14

Språkverkstan

I Språkverkstan kan du som läser SFI eller Svenska som andraspråk på Grundläggande
på Komvux få extra träning och stöd under en kortare period så att du har större möjligheter att nå dina kursmål.

Din lärare kontaktar oss och sedan kartlägger vi dina behov och gör en arbetsplan.

Språkverkstan erbjuder:

 • en speciellt utformad lärmiljö anpassad till olika behov
 • mindre grupp med flera lärare
 • intensivträning

Kontakt

Språkverkstan SFI - C13
Språkverkstan Grundläggande - D14

Telefonnummer: 019-21 63 81

Mail: sprakverkstan_sfi@orebro.se sprakverkstan-grund@orebro.se

Facebook: https://www.facebook.com/sprakverkstanvux.se/

Vi som jobbar i Språkverkstan är:

Amelie Rahnström (Leg lärare)
Petra Gustafsson (Leg lärare)
Petra Olsson (Förstelärare)
Britt-Marie Beskow (Förstelärare)
Ann-Sofie Thörnblad (Leg lärare, blivande speciallärare)

Studiehall

Studiehallen hittar du i anslutning till huvudkorridoren, direkt till vänster om receptionen.

Vad kan jag göra i studiehallen?

 • Du kan få extra stöd och handledning av personal under större delen av dagen.
 • Du kan få hjälp med studier, Fronter eller andra funderingar.
 • Du kan studera enskilt eller i grupp i en lugn miljö.
 • Du har tillgång till datorer.

Vi jobbar i Studiehallen

Petra Gustafsson, petra.gustafsson@orebro.se

Anna Johnsson, anna.johnsson@orebro.se

Andreas Kahnberg, andreas.kahnberg@orebro.se

Hasan Mohamadi, hasan.mohamadi@orebro.se

Kjell Persson, kjell.persson@orebro.se, 070-242 88 36

Catarina Rönnbäck, catarina.ronnback@orebro.se

Åke Wigren, ake.wigren@orebro.se

Om du har frågor om behörigheter och utbildningar, hur arbetsmarknaden ser ut för olika yrken eller studiefinansiering kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Senast uppdaterad: 8 januari 2018

Publicerad: 23 maj 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019–21 10 00 

Öppettider: Måndag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se