Meny

Fortbildningar grundskola

Lyckas med programmering!

För grundskolan har Komtek ett antal fortbildningar inom programmering som en del av vårt pedagognätverk. Inga förkunskaper krävs.

Är du intresserad av att vara med? Anmäl dig här

Komteks pedagognätverk

För grundskolan har Komtek ett pedagognätverk. Inom nätverket erbjuder vi fortbildningar, erfarenhetsutbyten, tips och idéer med fokus på teknik.

Vill du vara med i nätverket? Anmäl dig här

 

TekAway - Teknikpedagogisk hämtmat – enkelt, gott, nyttigt och billigt!

Komtek har i samarbete med kvalitetsutvecklarorganisationen fått i uppdrag av Barn och utbildning att ta fram ett entreprenöriellt teknikmaterial – TekAway riktat mot grundskolan 1-6. Syftet med materialet är; att kunna skapa en mer likvärdig teknikundervisning i Örebro kommun samt bidra till ökad måluppfyllelse och ett större intresse för teknik och naturvetenskap. Under utformandet av materialet är elevers och pedagogers reflektioner och delaktighet oerhört centrala delar.

Kvalitetsutvecklaruppdraget påbörjades ht 15 på Rostaskolan. Under läsåret ht 15/vt 16 genomförde kvalitetsutvecklare tillsammans med personal på Rostaskolan elevaktiva och entreprenöriella tekniklektioner. Under läsåret ht 16/vt 17 vidgas projektet ytterligare med 3 pilotskolor – Hagaskolan, Björkhaga skola och Stora Mellösa skola, vilka kommer att pröva TekAway. Tanken är att pedagogerna på skolorna själva ska genomföra lektionerna utifrån fortbildning och handledning. Utvecklingsarbetet på skolorna syftar till att stärka pedagogers kunskap om: hur vardagsanknytning av teknikämnet kan se ut, formativ bedömning av praktiskt arbete, elevaktivt arbetssätt och ett entreprenöriellt förhållningssätt i praktiken. Det är ett processinriktat arbete som bygger på lära-prova-lära.

”Det var svårt därför var det kul"
Elev åk 2 Björkhagaskolan som arbetat med TekAway

"Jag tyckte det var kul med alla utmaningar och att pröva, det var bra."
Elev åk 6 Rostaskolan som arbetat med TekAway

"Det var väldigt roligt att både bygga och koppla el men det var också lite komplicerat. Men jag skulle gärna göra om det."
Elev åk 6 Rostaskolan som arbetat med TekAway

Läs mer om TekAway här.

Senast uppdaterad: 15 augusti 2017

Publicerad: 1 november 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se