Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Nämnden ansvarar för kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder, försörjningsstöd, integration, svenska för invandrare (Sfi) och flyktingmottagning.

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter

Ledamöter i Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2017

Datum

2 februari

2 mars

6 april

4 maj

1 juni

7 september

5 oktober

9 november

7 december

Samtliga möten börjar kl. 13.30.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Ärendelista

Ärendelista för 9 november 2017.

Protokoll

Protokoll för Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2017-2018
Protokoll för Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2015-2016

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till vuxenutb.arbmarkn.namnd@orebro.se.

Kontakt

Nämndsekreterare Inga-Lill Nilsson.

vuxenutb.arbmarkn.namnd@orebro.se.

Förvaltning

Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete

Senast uppdaterad: 2 november 2017
Publicerad: 5 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?