Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens gator, vägar, torg och parker samt är trafiknämnd med ansvar för trafiksäkerhetsfrågor.

Tekniska nämnden ansvarar även för vatten och avlopp, avfallshantering samt äger kommunens fordon.

Tekniska nämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter

Ledamöter i Tekniska nämnden

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Tekniska nämnden, 2018

Datum

18 januari

15 februari

22 mars

19 april

17 maj

14 juni

23 augusti

20 september

18 oktober

15 november

13 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Ärendelista

Ärendelista för 15 februari 2018.

Protokoll

Protokoll för Tekniska nämnden, 2017-2018
Protokoll för Tekniska nämnden, 2015-2016

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till tekniska.namnden@orebro.se.

Kontakt

Nämndsekreterare Elin Fredriksson.

tekniska.namnden@orebro.se

Förvaltning

Tekniska förvaltningen

Senast uppdaterad: 20 februari 2018
Publicerad: 4 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?