Programnämnd social välfärd

Till programområdet Social välfärd hör förutom programnämnden även två socialnämnder, två vård- och omsorgsnämnder, nämnden för funktionshindrade samt överförmyndarnämnden.

Nämnden ansvarar bland annat för stöd och service till funktionshindrade, vård och omsorg för äldre samt för socialtjänsten i Örebro.

Programnämnd social välfärd består av 15 ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter

Ledamöter i Programnämnd social välfärd

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Programnämnd social välfärd, 2017

Datum

1 februari

2 mars

6 april

4 maj

1 juni

7 september

5 oktober

9 november

8 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Sammanträdestider för Programnämnd social välfärd, 2018

Datum

8 februari

8 mars

5 april

3 maj

31 maj

13 september

4 oktober

8 november

29 november

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Ärendelista

Ärendelista för 8 februari 2018.

Protokoll

Protokoll för Programnämnd social välfärd, 2017-2018
Protokoll för Programnämnd social välfärd, 2015-2016

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till social.valfard@orebro.se.

Kontakt

Nämndsekreterare Joel Larsson.

social.valfard@orebro.se

Förvaltning

Kommunledningskontoret

Senast uppdaterad: 6 februari 2018
Publicerad: 5 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?