Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade ansvarar för stöd och service till vissa personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättning. Ansvaret regleras enligt lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) och socialtjänstlagen (SoL).

Nämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter

Ledamöter i nämnden för funktionshindrade

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Nämnden för funktionshindrade, 2017

Datum

19 januari

9 februari

23 mars

20 april

18 maj

8 juni

24 augusti

21 september

19 oktober

16 november

7 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Ärendelista

Ärendelista för 20 april 2017.

Protokoll

Protokoll för Nämnden för funktionshindrade, 2017-2018
Protokoll för Nämnden för funktionshindrade, 2015-2016

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till funktionshindrade.namnd@orebro.se.

Kontakt

Nämndsekreterare Robert Lindby.

funktionshindrade.namnd@orebro.se

Förvaltning

Förvaltningen för funktionshindrade

Senast uppdaterad: 18 april 2017
Publicerad: 5 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?