Miljönämnden

Miljönämnden är tillsynsmyndighet inom områdena miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, kemiska produkter och tobakslagen. Nämnden har också ansvar för miljövård och naturvård.

Miljönämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter

Ledamöter i Miljönämnden

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Miljönämnden, 2017

Datum

17 januari

7 februari

21 mars

18 april

19 maj

9 juni

22 augusti

18 september

17 oktober

13 november

5 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Ärendelista

Ärendelista för 17 maj 2016.

Protokoll

Protokoll för Miljönämnden, 2017-2018
Protokoll för Miljönämnden, 2015-2016

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla miljokontoret@orebro.se.

Kontakt

Nämndsekreterare Peter Björk.

miljokontoret@orebro.se

Förvaltning

Miljökontoret

Senast uppdaterad: 11 januari 2017
Publicerad: 4 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?