Kulturnämnden

Kulturnämnden ansvarar bland annat för bibliotek, Kulturskolan, Bio Roxy, konsthallen, fritidsgårdar, kulturbidrag, kolonier och konsumentrådgivning. Nämnden ansvarar för operativ samordning och dialog med medborgare utifrån Agenda 21-visionen och kommunfullmäktiges program för demokrati och folkhälsa. Nämnden har även ansvaret för att stödja och samordna arbetet med lokal områdesutveckling.

Kulturnämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter

Ledamöter i Kulturnämnden

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Kulturnämnden, 2017

Datum

18 januari

8 februari

22 mars

19 april

17 maj

7 juni

23 augusti – INSTÄLLT

20 september

18 oktober

15 november

6 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Ärendelista

Ärendelista för 18 oktober 2017.

Protokoll

Protokoll för Kulturnämnden, 2017-2018
Protokoll för Kulturnämnden, 2015-2016

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till kultur.medborgare@orebro.se.

Kontakt

Nämndsekreterare Rickard Bergqvist.

E-post kulturnamnden@orebro.se

Förvaltning

Kultur- och fritidsförvaltningen

Senast uppdaterad: 5 oktober 2017
Publicerad: 4 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?