Fritidsnämnden

Fritidsnämnden ansvarar bland annat för Wadköping, Karlslund, Eyrabadet, Brickebackens bad, Hagabadet, friluftsbad och centrala och lokala idrottsanläggningar. Dessutom har nämnden hand om föreningsbidrag och bokning av idrottshallar och -anläggningar.

Fritidsnämnden består av femton ledamöter och nio ersättare.

Ledamöter

Ledamöter i Fritidsnämnden

Sammanträdestider

Sammanträdestider för Fritidsnämnden, 2017

Datum

17 januari

7 februari

21 mars

18 april

16 maj

8 juni

22 augusti – INSTÄLLT

19 september

17 oktober

14 november

5 december

Tid och plats

Tid och plats ser du i aktuell ärendelista.

Fritidsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Alla är välkomna att vara med och lyssna på vad som sägs. Undantag är ärenden som handlar om myndighetsutövning eller där det finns sekretess.

Ärendelista

Ärendelista för 5 december 2017.

Protokoll

Protokoll för Fritidsnämnden, 2017-2018
Protokoll för Fritidsnämnden, 2015-2016

Vill du ha ett protokoll från tidigare nämndsammanträde? Mejla till fritid.turism@orebro.se.

Kontakt

Nämndsekreterare Rickard Bergqvist.

fritidsnamnden@orebro.se

Förvaltning

Kultur- och fritidsförvaltningen

Senast uppdaterad: 13 december 2017
Publicerad: 4 juli 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?