Socialnämnd östers sekretessprotokoll §§ 154-189 2018-04-12 justerat

Sammanträdesdatum: 2018-04-12

Justeringsdatum: 2018-04-12

Anslagsdatum: 2018-04-16

Protokollet i original finns tillgängligt hos: Förvaltningskontor Ringgatan 32, Örebro

Till sidan med sammanträdestider, ärendelista och protokoll

Senast uppdaterad: 16 april 2018
Publicerad: 16 april 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?