Socialnämnd väster sekretessprotokoll §§ S 36 – S 50 2018-04-12, justerat

Sammanträdesdatum: 2018-04-12

Justeringsdatum: 2018-04-12

Anslagsdatum: 2018-04-13

Protokollet i original finns tillgängligt hos:

Förvaltningskontor Ringgatan 32, Örebro

Till sidan med sammanträdestider, ärendelista och protokoll

Senast uppdaterad: 13 april 2018
Publicerad: 13 april 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?