Överförmyndarnämnds protokoll 2018-04-11, justerat

Sammanträdesdatum: 2018-04-11

Justeringsdatum: 2018-04-11

Anslagsdatum: 2018-04-12

Protokollet i original finns tillgängligt hos: Kommunstyrelseförvaltningen, Rådhuset,
Drottninggatan 9, Örebro
Kommunstyrelseförvaltningen, Ringgatan 32, Örebro

Till sidan med sammanträdestider, ärendelista och protokoll

Senast uppdaterad: 12 april 2018
Publicerad: 12 april 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?