Grundskolenämndens protokoll 2018-03-22, justerat

Sammanträdesdatum: 2018-03-22

Justeringsdatum: 2018-04-04

Anslagsdatum: 2018-04-06

Protokollet i original finns tillgängligt hos:

Förvaltningskontor Ringgatan, Ringgatan 32, 2 vån, Örebro

Till sidan med sammanträdestider, ärendelista och protokoll

Senast uppdaterad: 6 april 2018
Publicerad: 6 april 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?