Programnämnd barn och utbildning 2018-04-04, omedelbart justerad § 73Sammanträdesdatum: 2018-04-04

Justeringsdatum: 2018-04-04

Anslagsdatum: 2018-04-05

Protokollet i original finns tillgängligt hos: Kommunstyrelseförvaltningen, Rådhuset, Drottninggatan 9, Örebro

Till sidan med sammanträdestider, ärendelista och protokoll

Senast uppdaterad: 5 april 2018
Publicerad: 5 april 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?