Gymnasienämndens utskott för avstängningsärenden  protokoll 2018-03-28, justerat

Sammanträdesdatum: 2018-03-28

Justeringsdatum: 2018-03-28

Anslagsdatum: 2018-04-04

Protokollet i original finns tillgängligt hos:

Kommunstyrelseförvaltningen, Ringgatan 32, Örebro

Till sidan med sammanträdestider, ärendelista och protokoll

Senast uppdaterad: 4 april 2018
Publicerad: 4 april 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?