Vård-och omsorgsnämnd västers protokoll 2018-03-14, justerat

Sammanträdesdatum: 2018-03-14

Justeringsdatum: 2018-03-28

Anslagsdatum: 2018-03-30

Protokollet i original finns tillgängligt hos: Kommunstyrelseförvaltningen, Ringgatan 32, Örebro

Till sidan med sammanträdestider, ärendelista och protokoll

Senast uppdaterad: 30 mars 2018
Publicerad: 30 mars 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?